Çarşamba , 24 Ekim 2018
Ana » Destek Kaynakları » Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

YURTDIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)

 • Yurt Dışı Onay Merci : Ticaret Müş./Ataşeliği
 • Yetkili Kuruluş           : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Başvuru Mercii          : İhracatçı Birlikleri
 • Başvuru süresi           : 6 ve 18 ay
 • Yararlananlar             : Türkiye’de yerleşik, sınaî ve/veya ticari

faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

 

Desteğin Kapsamı

 

          I.     Mağazaların Desteklenmesi

 • Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
  • Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $

 

 • Ticari şirketler :
  • Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

        II.     Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

 • Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
  • Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

 

 • Ticari şirketler :
  • Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

 

     III.  Depoların Desteklenmesi

 • Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
  • Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

 

 • Ticari şirketler:
  • Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

 

      IV.  Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Yurt dışı birimi bulunan;
  • Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

 

 • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;
  • Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $

 

        V.  Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Şirketlerin;
  • Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

 

 • Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları;
  • Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için

 

desteklenmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/6 sayılı Tebliğ) Yetkili Kuruluş  : Dış Ticaret …

%d blogcu bunu beğendi: