Çarşamba , 18 Mayıs 2022

Yurtdışı Birim Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Birim Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Birim Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)

 • Yurt Dışı Onay Merci : Ticaret Müş./Ataşeliği
 • Yetkili Kuruluş           : Ticaret Bakanlığı
 • Başvuru Mercii          : İhracatçı Birlikleri
 • Başvuru süresi           : 6 ve 18 ay
 • Yararlananlar             : Türkiye’de yerleşik, sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Yurtdışı Birim Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamı

 I. Mağazaların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $
 • Ticari şirketler : Kira giderleri, %40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

II. Depo, Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
 • Ticari şirketler : Kira giderleri, %40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $
 • İşbirliği Kuruluşları : Kira giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

III. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Yurt dışı birimi bulunan; şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip; şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $

IV. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 •  Şirketlerin; yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ desteklenmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

Hibe Destek İzmir Bölge Ofisi açıldı

  Hibe Destek İzmir Bölge Ofisi açıldı. 25 yıllı aşkın tecrübesi ile Bursa’da faaliyet gösteren …