Perşembe , 24 Eylül 2020

Yurtdışı Pazar Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurt dışı Pazar (Uluslararasılaşma) Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

PROGRAMIN AMACI

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLER

 • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 8 (sekiz) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.- TL. geri ödemesiz, 90.000.- TL.’si geri ödemeli olmak üzere toplam destek miktarı 300.000.- (üç yüz bin) TL.
 • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

Desteklenecek proje gider grupları ve üst limitleri ise:

Gider Adı Destek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri* 90.000.-
Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000.-
Tanıtım Giderleri 100.000.-
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000.-
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000.-
Hizmet Alım Giderleri 100.000.-
 • Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli_Teknoloji_Alanları_Tablosu‘nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.


Destek Programına Başvuru için tıklayın.

DESTEK TANITIM VİDEOSU

ETKİLEŞİMLİ DESTEK TANITIMI

 

Articulate 360

No Description

Ayrıca Kontrol Edin

Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Programın Genel Hedefi Çukurova Bölgesi’nde turizmin destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, turizmden elde edilen katma …

%d blogcu bunu beğendi: