Pazar , 26 Mayıs 2024

Yurtdışı Pazar Destek Programı

Yurtdışı Pazar Destek Programı

Yurtdışı Pazar Destek Programı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurt dışı Pazar (Uluslararasılaşma) Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

Yurtdışı Pazar Destek Programın Amacı

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLER

 • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 8 (sekiz) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.- TL. geri ödemesiz, 90.000.- TL.’si geri ödemeli olmak üzere toplam destek miktarı 300.000.- (üç yüz bin) TL.
 • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

Yurtdışı Pazar Destek Programı Desteklenecek proje gider grupları ve üst limitleri ise:

Gider Grubu

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Giderleri* Personel Giderleri

90.000

Teçhizat- Donanım Giderleri Donanım Giderleri

50.000

Yazılım Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı Tanıtım Giderleri

80.000

Hizmet Alımı Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Hizmet Alımı Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alımı Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

 • Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli_Teknoloji_Alanları_Tablosu‘nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.


Destek Programına Başvuru için tıklayın.

DESTEK TANITIM VİDEOSU

ETKİLEŞİMLİ DESTEK TANITIMI

 

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024