Cuma , 19 Temmuz 2024

KKTC İhracatı Artırmaya Yönelik Devlet Destekleri

 

KKTC İhracat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sanayi Dairesi; 10 Mayıs 2018 tarih ve TE(K-I)506-2018 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, Sanayi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve ihracatçı firmalara yönelik devlet desteklerine ilişkin aşağıda sunulan “İhracatı Artırmaya Yönelik Devlet Destekleri”‘nin uygulanmasına karar vermiştir.

Standart Belgeleri Desteği

 1. İmalatçıların ürünlerinin kalitesini uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018, ISO 22000 ve benzeri sistem belgelerinin TÜRKAK’ın akreditasyon kapsamında olması halinde TÜRKAK akrediteli belgelendirme kuruluşlarından, TÜRKAK’ln akreditasyon kapsamı dışındaki sistem belgelerinde ise TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alınması karşılığında her belge için yapacakları masrafların %50’sinin 2,000 Euro‘yu geçmemek üzere ve toplamda 7,000 Euro’ya kadar Devletce karşllanması,
 2. İmalatçıların ürünlerinin kalitesini BRC Global Standartlarına uygun hale getirerek yurt dışı perakende zincir marketlerine daha kolay girebilmek amacıyla, alacakları BRC Belgesi karşılılığında yapacakları masrafların
  %50’sinin 3,000 Euro‘ya kadar Devletçe karşılanması,
 3. İmalatçıların ürünlerinin kalitesinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için alacakları her Ürün Belgesi karşılığında yapacakları masrafların %50’sinin 3,000 Euro‘yu geçmemek üzere, toplamda 9,000 Euro’ya kadar Devletçe karşılanması,
 4. İmalatçıların ürünlerinin kalitesini uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla. çevre insan sağlığı tüketici açısından ürün güvenliği kapsamında, Avrupa Birliğince onaylanmış kuruluşlardan alacakları her CE Uygunluk İşareti karşılığında yapacakları masrafların %70’inin 3,000 Euro‘yu geçmemek üzere, toplamda 9,000 Euro’ya kadar Devletçe karşılanması,
 5. İmalatçıların üretim yerlerinin, üretim sonrası hizmet yerlerinin ve yetkili servislerinin kalitesinin artırılması, ilgili standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla TSE tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi almaları karşılığında 1,000 Euro‘yu geçmemek üzere Devletçe karşılanması,
 6. İmalatçıların Müslüman ülke piyasalarına daha kolay girebilmek amacıyla İslami kurallara uygun olarak üretim yaptıklarını belgelemek amacıyla SMIIC tarafından yayınlanmış olan “OIC/SMIIC 1:2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu” Standardı kapsamında Helal Belgesi almaları karşılığında yapacakları masrafların %50’sinin 3.000 Euro‘ya kadar Davetçe karşılanması.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

 1. İmalatçıların, ihracatçı Firmaların ve Üretici/ihracatçı Birliklerin Türkiye haricindeki yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlanması ve yeni ihraç pazarları yararlanması amacıyla bir takvim yılında bireysel olarak 5 ve ticaret heyeti olarak da 5 pazar araştırması faaliyeti ile ilgili giderlerinin %70’inin her bir faaliyet için 8,000 Euro‘ya kadar Devletçe karşılanması,
 2. İmalatçıların yurt dışında yeni pazarlar yaratılması amacıyla, nihai tüketiciye yönelik olmayan, firmalar arasındaki uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine üye olmaları halinde üyelik giderlerinin %70’i site başına 2,000 Euro‘yu geçmemek ve toplamda 4 site olmak üzere yıllık en fazla 8,000 Euro’ya kadar Devletçe karşılanması’,
 3. Yeni ihraç pazarları yaratılması ve yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlanması amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan ülke, sektör, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin imalatçılar için %70, odalar için ise %85 oranında ve yıllık en fazla 10,000 Euro‘ya kadar Devletçe karşılanması,
 4. İmalatçılar, ihracatçı firmalar ve üretici/ihracatçı| birliklerin üyesi bulundukları odalar tarafından üyelerine yönelik yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, işbirliği ve ilişki kurmalarını, yeni pazarlar bulunmasını sağlamak amacıyla organize ettikleri, yurt dışı ticaret heyetleri ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve organizasyon giderleri, görsel ve yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri, Daire ve odalar tarafından görevlendirilecek kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri ve bu amaçla yapılacak diğer giderlerin her bir organizasyon için 50,000,00 Euro‘ya kadar Devletçe karşılanması.
  • Madde 4’de belirlenen tutarın (50,000 Euro) aşılması durumunda söz konusu tüm giderlerin ayni kalemden karşılanması için Bakanlar Kurulu onayı alınır.

Yurt Dışı Fuar Desteği

 1. Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılacak olan imalatçılar, ihracatçı firmalar ve Üretici/ihracatçı Birliklerin yer ve stand kirası, katılım ücreti, sergilenecek ürünlerin taşınması, ulaşım, konaklama ve bu amaçla yapacakları diğer giderlere, her bir katılım için 8,000 Euro‘yu geçmemek üzere %75‘inin Devletçe karşılanması,
 2. İmalatçılar, ihracatçı Firmalar ve üretici/ihracatçı birliklerin üyesi bulundukları odalar tarafından üyelerine yönelik yurt dışında organize edecekleri fuarlarda yer ve stand kirası, katılım ücreti, Sergilenecek ürünlerin taşınması, Daire ve odalar tarafından görevlendirilecek kişilerin ulaşım, konaklama ve bu amaçla
  yapacakları diğer giderlerin her bir katılım için 150,000 Euro‘ya kadar Devletçe karşılanması.

  • Madde 2 de belirlenen tutarın (150.000 Euro) aşılması durumunda söz konusu tüm giderlerin ayni kalemden karşılanması için Bakanlar Kurulu onayı alınır.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

İmalatçıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinin, %50‘sinin yıllık en fazla 7,500 Euro‘ya kadar dört yıl süresince Devletçe karşılanması.

Yurt Dışı Reklam Desteği

Ürünlerini yurt dışında pazarlamak amacıyla tanıtım yapan imalatçılar, ürünlerini tanıtıcı reklam filmi, sponsorluk, web sayfası tasarımı, dergi, katalog, broşür, eşantiyon, promosyon, billboard, görsel ve yazılı medyadaki reklam
giderlerinin %50‘sinin bir takvim yılında 10,000 Euro‘yu geçmemek üzere Devletçe karşılanması.

Yurt Dışı Kira Desteği

 1. Yurt dışında kendi unvan ve markası ile satış yapmak amacıyla mağaza, ofis, showroom, depo açmış olan imalatçılara, bu yerlerin yıllık kirasının 20,000 Euro‘yu geçmemek üzere %60‘nln dört yıl süresince Devletçe karşılanması,
 2. Yurt dışında satış yapmak amacıyla mağaza, ofis, showroom, depo açmış olan ve aynı sektörde veya birbirini tamamlayan faaliyet kollarında bulunan en az üç imalatçı kuruluşun bir araya gelerek oluşturdukları ortaklıklara ise bu yerlerin yıllık karasının 40,000 Euro‘yu geçmemek üzere, %60‘nın dört yıl süresince Devletçe karşılanması,
 3. K.K.T.C.’nde üretilen sanayi ürünlerini yurt dışında satmak veya pazarlamak amacıyla Ticari Şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan mağaza, ofis, showroom, depo gibi birimlerin yıllık kirasının 15,000 Euro‘yu geçmemek üzere %60’nın dört yıl süresince Devletçe karşılanması.

Yukarıda ilk altı maddede verilen Devlet desteklerinin Sanayi Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan ve Analitik bütçe kodu 09-02-04-9-9-63-3-05-5_ 1-0,1 “Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi” kaleminden karşılanması.

Yapılacak desteğin uygulanmasına ilişkin Yaptırımlar, Usul ve Esaslar Sanayi işleri ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenir.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024