Çarşamba , 18 Mayıs 2022

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi

 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi. İhracatçı Birliği üyesi bir üretici iseniz; Yurt dışında daha önce çalışmadığınız veya hali hazırda çalışmakta olduğunuz bir Küresel Firmaya* tedarik edeceğiniz yeni bir ürünün standardı için talep edilen;

 

a) Ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları,

b) Yazılım Alımı,

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri,

ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

gibi konularda,

%50 destek oranı ile 1.000.000 ABD Dolarına kadar 2 yıl süresince destek alabilirsiniz.

 

Destek Kapsamı

Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi Amaç

küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

 

Şirketler tarafından Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen Genelge kapsamındaki giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Genelge’de belirtilen diğer belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa/ üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

*Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmalardır.

  • Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir,
  • Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir,
  • Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.

 

Kaynak: Pazara Giriş Belgeleri Desteklerine İlişkin Tebliğ (2014/8 sayılı Karar)

Ayrıca Kontrol Edin

Hangi İhracatçılar Birliğine üye olmalıyım?

Hangi İhracatçılar Birliği yazımıza başlarken öncelikle her işletmenin bilmesi gereken ihracatçı kavramı üzerinde duralım istedik. …