Cuma , 19 Temmuz 2024

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

 

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

Destek Unsurları

  KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi
Destek Üst Limiti 14.000.000 TL 4.000.000 TL
Destek Oranı %60* %70*
Proje Süresi En az 8 ay ve en fazla 12 ay
Destek
 • Makine, Teçhizat Giderleri
 • Personel Giderleri
 • Makine, Teçhizat Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alım Giderleri

* Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.

*Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır.

Dünya Bankası’nın desteği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ortakları KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Proje üç bileşenden oluşmaktadır.

Birinci bileşende KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacaktır. Söz konusu destek ile yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi vb. tematik alanlarda sanayi KOBİ’leri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir.

İkinci bileşende TÜBİTAK tarafından Türkiye’de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil start-up’lar, KOBİ’ler, büyük firmalar veya firma konsorsiyumlarının başvurabileceği destekler, yeşil üretime veya daha yüksek enerji ve/veya kaynak verimliliğine katkıda bulunan Ar-Ge, prototip geliştirme, standart geliştirme ve yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise projenin teknik destek bileşeni altında Proje Yönetimi, İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacaktır.

Yeşil Sanayileşme; sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesinin arttırılması ile verimliliği artırarak ülke içinde yeşil büyüme odaklı ürünlerin üretilmesi ve ulusal/uluslararası seviyede rekabetçiliğin geliştirilmesi açısından kritik önemde görülmektedir.

Proje kapsamında KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ’lerin;

 • Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi,
 • Çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması,
 • Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, yatırım olanakları, dijitalleşme ve kaynak tedarikinde güvence amacı ile çevresel duyarlılığa ve kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi

amaçlanmaktadır.

Sanayi KOBİ’lerin Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanması ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması

KOSGEB, Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” Bileşen 1 kapsamında Sanayide KOBİlerin Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanması ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması konusunda destek sağlamaktan sorumludur.

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Bu bileşen, endüstriyel faaliyetlerde enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasını ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında on-site olarak tariflenen çatı üstü GES ve sanayi tesisi içerisindeki bileşik GES projeleri desteklenecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması önceliklendirilecektir.

Temiz ve Döngüsel Ekonomi için Sanayinin Mobilize Edilmesi

Bu bileşen, KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bileşende;

 • Enerji verimliliği (örneğin, daha yüksek verimli fırınlar);
 • Su verimliliği;
 • Hammadde verimliliği (örneğin, süreçlerin yapay zeka optimizasyonu);
 • Sürdürülebilir atık geri dönüşümü (ör. tekstilde sentetik liflerin geri dönüşümü);
 • Endüstriyel simbiyoz,
 • Döngüsel ekonomi (ör. gıda atıklarından organik gübre üretimi) vb.yatırımlar desteklenecektir.

Üretimde enerji ve su tüketiminin azaltılması, atıklarının yönetilebilir olması, makine modernizasyonu ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ise temiz ve döngüsel ekonomi kavramları çerçevesinde önceliklendirilecektir.

Proje Dökümanları

Paydaş Katılım Planı (SEP – Stakeholder Engagement Plan)

İşgücü Yönetimi Prosedürü (LMP – Labor Management Procedure)

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ESMS – Environmental and Social Management System)

Yürürlükte Olan Çağrılar

  2023 – 01 Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

  2023 – 02 Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı

 

15 soruda KOSGEB Yeşil Destek Programı için tıklayınız.

 

Kaynak: KOSGEB

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024