Cumartesi , 21 Mayıs 2022

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Pazara Girişte Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Pazara Girişte Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Pazara Girişte Sanal Fuarlara Katılım Desteği bu desteğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları*nın pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Pazara Girişte Sanal Fuarlara Katılım Desteği Bütçesi

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına $50,000.- ABD Doları’na kadar desteklenir.

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Pazara Girişte Sanal Fuarlara Katılım Desteği iş birliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir;

  1. Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
  2. Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
  3. Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
  4. Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler desteklenecektir.

*Kararda iş birliği kuruluşları olarak “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB’ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri” sayılıyor.

Bu destekten faydalanma durumunuzu öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

No Title

No Description

Ayrıca Kontrol Edin

Hangi İhracatçılar Birliğine üye olmalıyım?

Hangi İhracatçılar Birliği yazımıza başlarken öncelikle her işletmenin bilmesi gereken ihracatçı kavramı üzerinde duralım istedik. …