Cuma , 19 Nisan 2024

Avrupa Birliği (AB) Destekleri hakkında Sık Sorulan Sorular

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) Destekleri

SSS_AB

1. AB Programları (birlik programları) nedir?

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

2. AB Destek Programları nelerdir?

3. Yerel Kalkınma Girişimleri ve Küçük Ölçekli Altyapı hibe programlarında Avrupa Komisyonu’nun katkısı %90 iken, KOBİ hibe programında neden %50’dir?

Hibe, faydalanıcıya AB politikası hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir projeyi uygulayabilmesi için yapılan ticari niteliği olmayan doğrudan bir ödemedir. Bu nedenle, hibeler daha çok sivil toplum örgütlerine ve kar amacı gütmeyen örgütlere verilmektedir. AB Katılım Öncesi Mali Yardım programı kapsamında Türkiye’ye verilen hibeler özel kurumlara, KOBİ’lere Devlet Yardım Yönetmeliği ve “de minimis” kuralına bağlı kalınmak koşuluyla yatırım amaçları için sağlanabilir. “De minimis” kuralı, ekonomik ve sosyal bütünleşme politikalarına hizmet etmek üzere KOBİ’lere hibe verilebileceğini, ancak KOBİ’lerin de projenin en az  %50’sini finanse etmeleri gerektiğini açıkça belirtmektedir.

4. Lider Başvuru Sahibi aynı zamanda taşeron da olabilir mi?

Hayır olamaz.

5. Proje ekibine ödenecek azami ücret miktarı nedir?

Maaşlar Başvuru Sahibinin ve ortaklarının normal şartlarda verdiği maaş miktarlarını yada yerel piyasada genel olarak kabul edilmiş seviyeleri de geçmemelidir. Uluslararası bir uzmanlık dahil edildiğinde, ücretler uluslararası piyasada genel olarak kabul edilen seviyelerle uyumlu olmalıdır.

6. Arsa ve binanın kiralanması uygun bir maliyet mi?

Bu tip harcamalar uygun maliyet değildir.  Bu nedenle, tarımsal bir arazinin/binaların veya müştemilatının üretim amaçlarıyla kiralanması durumunda, bu uygun bir maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

7. Arsa veya bina satın alabilir miyiz?

Arsa veya bina satın alımı uygun maliyet değildir.

8. Hibe Faydalanıcısı  (kira yoluyla) ekipman ve araç sağlarsa, bu maliyetler eş finansman olarak düşünülebilir mi?

Hayır. Ancak, bir aracın kira maliyeti (kısa süreli kiralamada) eğer aracın kiralanmasının projenin uygulanması için gerekli olduğu gösterilirse projede uygun maliyetlere dahil edilebilir.

9. Hibe Faydalanıcısı eş finansman olarak kredi kullanabilir mi?

Başvuru Sahibinin/Ortaklarının hesaplarında krediyle ödendiği görüldüğü müddetçe kullanılabilir.

10. Devlet hibelerinden eş finansman olarak yararlanmak mümkün mü?

Hayır.

11. Başvuru formuna ekli bütün belgelerin İngilizce’ye çevrilmesi gerekli mi?

Başvuru Sahibinin Türkçe veya İngilizce olarak başvurması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru aşamasında, belgeler Türkçe olabilir. Sözleşmenin imzalanması aşamasında (eğer proje seçildiyse) başvuru formu ve bütçe diğer bütün ilgili belgelerle birlikte İngilizce’ye çevrilmeli ve onaylatılmalıdır.

12. Ek olarak destekleyici belgeler sunarsak, bunun nasıl bir etkisi olur?

Başvuru Sahibinin teknik ve mali kapasitesini daha iyi anlatan ya da proje amacını, faaliyetlerin seçimini v.b. doğrulayan (destekleyici mektuplar, haritalar, analizler, çalışmalar, vb.) herhangi bir belge sunulması Başvuru Sahibinin yararına olacaktır.

13. “Teknik” ve “İdari destek personeli” arasındaki fark nedir?

Teknik personel Danışmanları, uzmanları, seminer konuşmacılarını, proje koordinatörlerini ve diğer önemli uzmanları kapsamaktadır. İdari kadro, projenin uygulanma aşamasında görev alan yardım personelini; sekreter, muhasebeci ve diğerleri, kapsamaktadır.

14. Hibe programı kapsamında desteklenen bir projede akademik personel çalışıp maaş alabilir mi?

Üniversite tarafından projede çalışmak üzere görevlendirildiğini kanıtlamak koşuluyluyla Teklif Çağrılarında uzman olarak yer alabilirler.

15. Bir kurum birden fazla projeyle başvurabilir mi?

Evet, başvurabilir.

16. Aynı Başvuru Sahibi tarafından iki ayrı proje sunulursa, bu projeler birbirlerini olumsuz bir şekilde etkiler mi?

Her bir proje bağımsız olarak değerlendirilmektedir.

17. Projeler sözleşmeler imzalandıktan sonra mı başlayacak?

Evet.

18. Emekliler/Emekli devlet memurları projelerde çalışabilir mi? 

Evet.

19. Proje koordinatörlerine özgü kriterler var mı?   

Belirlenmiş bir kriter olmamakla birlikte, projenin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgi ve deneyime sahip kimselerin Proje Koordinatörü olarak belirlenmesinde yarar vardır.

20.  Personel çalıştırmayan, fakat işini geliştirmek isteyen şahıs işletmeleri başvuru yapabilir mi?

Evet.

21. Mevcut bir KOBİ’nin devri halinde, yeni sahipleri proje başvurusu yapabilir mi?

Evet.

22.  Bölgenin dışında kurulmuş bir KOBİ için program bölgelerinde yeni bir üretim tesisi kurmuş olması durumunda Programdan finansman alması mümkün müdür?

Başvuru Sahiplerinin merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren üretim tesislerinin Program Bölgeleri içerisinde bulunması gerekmektedir. Program bölgeleri dışında kurulmuş olan bir KOBİ’nin, Hibe Programına başvurabilmesi için faaliyet gösteren üretim tesisinin Program bölgesinde kayıtlı ve faal olması ve teklif çağrısı ilanından en az program kapsamında belirlenmiş ay öncesinde o bölgede kurulmuş ve kayıtlı olması gerekmektedir.

23.  Bir önceki mali yılda zarar etmiş olan bir limited şirketimiz ile bir önceki mali yılda kar etmiş olan başka bir aile şirketimiz olan anonim şirket ile ortaklaşa proje teklifi sunabilir mi?

Hayır.

24. Projenin uygulanması sırasında denetim yapılacak mı?

Eğer istenen hibe miktarı 50.000 Avronun üzerinde ise, Final Raporu ile beraber “harcamaların teyidi”ne dair bir rapor sunulması gerekmektedir. Bu rapor, yasal denetim konusunda uluslararası kabul gören bir düzenleyici kuruma; örneğin Yeminli Mali Müşavirler Odasına, bir denetçi tarafından hazırlanması gerekmektedir.

25. Halen başka hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere öncelik verilecek midir?

Hayır. Halen başka hibe programları tarafından fonlanan projeler desteklenmeyecektir.

26.  Eski teknolojiyi tamamen yenilemek için proje hazırlamak mümkün müdür?

Uygun proje türlerine uyduğu sürece mümkündür.

27. Yeni üretim tesisi kurmak mümkün müdür?

Uygun proje türleri Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3’te belirtilmiştir. Bu durumda, KOBİ bileşeninde, yeni üretim birimleri için ve mevcut KOBİlere üretim kapasitesini genişletmek ve modernleştirmek için sağlanan başlangıç sermayesi uygun maliyettir.

28. Restorasyon için inşaat maliyetleri, araç-gereç/makine maliyetleri uygun maliyetler midir?

Evet.

29.  Hibeden ISO vb. sertifikalar edinebilir miyiz?

Evet.

30. İkinci el araç-gereç satın alabilir miyiz?

Satın alınacak olan araç-gereçler sıfır olmalıdır.

31.  Müştemilatımızı ve araç-gereçlerimizi eş finansman olarak gösterebilir miyiz?

Hayır. Eş-finansman nakdi olmalıdır.

32. Kâr etmiş olmasına rağmen vergi borçları ve sosyal güvenlik borçları olan bir KOBİ başvurabilir mi?

Hayır. Şayet yapılandırma mevcutsa ilgili belge sunularak başvuruda bulunulabilir.

33. Program bölgesinin dışında kayıtlı şirketler ortak olabilirler mi?

Hayır, sadece iştirakçi olabilirler.

34. Proje için araç satın alabilir miyiz?

Projenin uygulanması için çok gerekli olan “küçük kamyonlar, üstü kapalı kamyonlar vs. gibi yatırımla ilgili nakliye araçları” uygun maliyetlerdir.

Bir yanıt yazın

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?