Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Girişimcilik Destekleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Girişimcilik Destekleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Girişimcilik Destekleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne nasıl katılabilirim?

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne www.kosgeb.gov.tr adresinden KOSGEB e-Akademi sistemine e-devlet üzerinden online başvurarak eğitiminizi alabilirsiniz. Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

2. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi’nin geçerlilik süresi ne kadardır?

Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan girişimciler diğer şartlara uygunluk sağlar ise 01 Ocak 2021 tarihine kadar Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na başvuru yapabilirler.

3. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgem henüz elime ulaşmadı başvuru sürecini nasıl başlatabilirim?

Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapabilmek için bu belgenin fiziki olarak elinizde bulunmasına gerek yoktur. Katılım belgeniz e-devlet kayıtlarınızda mevcuttur. Kontrol edebilmek için tıklayınız.

4. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin ücreti var mıdır?

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için ücret talep edilemez.

5. Geleneksel Girişimcilik Eğitimi almadan İleri Girişimcilik eğitimi alabilir miyim?

İleri Girişimcilik Eğitimine katılabilmek için öncelikle Geleneksel Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamanız gerekmektedir.

6. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne başvuru yaptığım halde seçilemedim. Ne yapabilirim?

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başvurunuza olumlu cevap gelmemiş ise, tekrar başvuru yapabilirsiniz. E-Akademi üzerinden başvurursanız mülakata gerek kalmayacaktır.

7. Genç girişimci olmanın tanımı nedir?

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış gerçek kişilere Genç Girişimci denir.

8. Öğrenciyim, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nden faydalanabilir miyim?

Öğrenim durumunuza bakılmaksızın Girişimcilik Eğitimi’ne katılabilirsiniz.

9.  Girişimciliği Geliştirme Desteği kapsamında KOSGEB hangi destekleri sağlıyor?

Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci desteği olarak ikiye ayrılan bir süreci kapsamaktadır. Detaylı bilgi için www.hibesepeti.com.tr Girişimcilik bölümünü ziyaret ederek ayrıntıları öğrenebilmek için tıklayınız.

10. Destek sürecinde başka bir işletmede çalışabilir miyim?

Girişimcinin başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekir. İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı ile başka bir işletmede mevcut bulunan ortaklıktan kaynaklanan sigortalılık bu hüküm kapsamında değerlendirilmez.

11. SGK veya vergi borcum olması destek almama engel olur mu?

Destek ödemesi aşamasında işletmenin SGK ve Vergi Borcu sorgulaması yapılır. İşletmenin SGK/Vergi Borcu olması durumunda söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Mahsup talebinin bulunduğu durumlarda Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılmaz.

12. Eğitime katılmadan işletmemi açtım. Desteklerden yararlanabilir miyim?

Hayır. Son 3 yıla ait vergi mükellefiyetinizin olmaması veya bir işletmeye %30’dan fazla ortaklığınızın olmaması gerekir. Fakat İşletme Geliştirme Destek Programı gibi diğer desteklerden yararlanabilirsiniz.

13. Eğitimimi tamamladıktan ne kadar bir süre içerisinde işletmemi açmam gerekiyor?

01 Ocak 2021 tarihine kadar işletmenizi açabilirsiniz.

14. Hayvancılık ve/veya tarım yapmak istiyorum ne kadar destek alabilirim?

Hayvancılık ve/veya tarım KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerden değildir. İlgili bakanlıklara başvurarak desteklerden yararlanabilirsiniz.

15. Destek alabilmek için hazırlanan iş planının tanımı nedir?

İş planı Girişimciliği Geliştirme Destek Program’ından yararlanabilmek için KOSGEB’e sunulan yapılacak işin detaylarını anlatan 2 yıllık bir plandır.

16. İkinci el ürün satın almam halinde KOSGEB’den destek alabilir miyim?

Sadece makine-teçhizat ikinci el olarak desteklenebilir. Makine-teçhizat dışında yazılım vb. gider kalemlerinin desteklenebilmesi için yeni olması gerekir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde; ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya ait satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin KOSGEB’e sunulması gerekir.

17. Kardeşimin sahibi olduğu işletmeden demirbaş aldım. Bununla ilgili KOSGEB’den destek alabilir miyim?

Hayır. İşletme, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

18. İşyeri kiramı ve makine teçhizat giderlerimi elden ödüyorum. Destek alabilir miyim?

KOSGEB’den destek talep edeceğiniz giderlerinize ilişkin yapacağınız tüm ödemelerin banka yoluyla yapılmış olması ve bunu belgelemeniz (banka dekontu, hesap ekstresi vb.) gerekmektedir. Ayrıca 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren Girişimcilik Destek Programı yerini Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na bıraktığı için bu destek kapsamında kira, ofis teşrifatı gibi destekler karşılanmamaktadır.

19. Satın almış olduğum bilgisayar programı veya bilgisayar yazılımının ödemesini KOSGEB yapar mı?

Evet. Faturalandırmanız durumunda KOSGEB bilgisayar programı ve yazılımını desteklemektedir.

20. Destek sürecim devam ederken işletmemi başka yere taşıyabilir miyim?

Evet, taşıyabilirsiniz. Kayıtlı olduğunuz KOSGEB Müdürlüğü’ne bu durumu bir dilekçe ile bildirmeniz gerekmektedir.

21. İş planında belirtmediğim makine-teçhizatı alabilir miyim?

İş planınızda belirtmediğiniz makine-teçhizatı aldığınız taktirde KOSGEB ödemesini yapmayacaktır.

22. KOSGEB’in desteğiyle aldığım makine ve teçhizatı başkasına satabilir miyim?

Hayır. Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletmeye ait olup; Taahhütnamenizin kayda alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösteremezsiniz.

23. İşletme sahibiyim. Ailemden birini çalıştırabilir miyim?

Çalıştırabilirsiniz fakat KOSGEB’den bu kişiler için Performans Desteği alamazsınız.

24. Mevcut işletmem için bu destekten faydalanabilir miyim?

Mevcut işletmeniz için İşletme Geliştirme Destek Programı gibi diğer desteklerden yararlanabilirsiniz.

25. Destek sürecim devam ederken işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Ne yapmalıyım?

Destek sürecinde işletmenizin tasfiyesinin başlaması, kapanması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan İşletmenin durumu Kurul tarafından değerlendirilir. İşletmenizin kapandığını belgeleriyle beraber kayıtlı olduğunuz KOSGEB Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İşletme tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda:

a) İşletmenin kast-î veya ağır kusurunun bulunmadığı,

b) Ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık gibi mücbir sebepler,

c) Faaliyetlerini engelleyecek nitelikte, finansal yetersizlik, öngörülemeyen kriz, terör olayları, pazar daralması

gibi zorunluluk hali, veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan desteklerin iadesi istenmez. Aksi taktirde verilen destek ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

26. Girişimciliği Geliştirme Destek başvurum kurul tarafından reddedildi. İtiraz hakkım var mı?

Kurulun red kararına, kararı öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde 1 defaya mahsus olmak üzere gerekçeleriyle birlikte itiraz edebilirsiniz. İtiraz, kayıtlı olduğunuz KOSGEB Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır.

 

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024