Cuma , 24 Mayıs 2024

Kırsal Kalkınma (IPARD) Destekleri hakkında Sık Sorulan Sorular

Kırsal Kalkınma (IPARD) Destekleri

KirsalKalkinma

1. IPARD programı nedir?

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğüçerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. IPARD II desteği ise 2014 – 2020 yıllarını kapsamaktadır. (Not:IPARD Programına www.tarim.gov.tr yada www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.

3. Başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecektir?

Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvurular nerelere yapılacaktır?

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları il de yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

5. TKDK İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgileri nelerdir?

İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgilerine TKDK resmi web sayfasında İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ menüsünden ulaşabilirsiniz.

6. Desteklenen Tedbirlerin adları nelerdir?

Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar;

Alt-Tedbir 101.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Alt-Tedbir 101.2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 102. Üretici gruplarının kurulmasına destek

(Bu tedbire ilişkin akreditasyon çalışmaları devam ettiğinden hâlihazırda uygulanmamaktadır)

Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ;

Alt-Tedbir 103.1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

Alt-Tedbir 103.2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

Alt-Tedbir 103.3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlaması

Alt-Tedbir 103.4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

Tedbir 302. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi;

Alt-Tedbir 302.1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

Alt-Tedbir 302.2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

Alt-Tedbir 302.3 Kırsal Turizm

Alt-Tedbir 302.4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

7. IPARD programının uygulanacağı iller hangileridir?

  1. Uygulama Dönemi: (20 İl)

Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.

  1. Uygulama Dönemi: (22 İl)

Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.

8. Kurum destek ödemelerini ne zaman yapacaktır? Kurumunuz ödeme için kaç taksite izin vermektedir?

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre 1, 2 veya 3 taksit halinde yapılacaktır. Uygun harcama tutarı 250.000 Avro’ya kadar olan projelerde tek taksit, uygun harcama tutarı 250.001-1.000.000 Avro aralığında olan projelerde bir veya iki taksit, uygun harcama tutarı 1.000.001-3.000.000 Avro aralığında olan projelerde ise bir veya iki veya üç taksit halinde ödeme yapılması söz konusudur. Her bir taksite ilişkin ödeme, o dönemde gerçekleşmiş harcamaları gösteren Ödeme Talep Paketinin eksiksiz olarak İl Koordinatörlüğü’ne teslimini takip eden 3 (üç) aylık süre içinde yapılacaktır. Taksit dönemlerine ait harcamaları planlamak başvuru sahibinin inisiyatifindedir.

Ancak başvuru çağrı ilanlarına göre TKDK ilk taksit için ya da yatırımın tamamı için süreler belirleyebilir. Proje bazında yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili başvuru çağrı dönemine ait başvuru çağrı ilanı ve bu konuda TKDK web sayfasında yapılacak duyurular dikkate alınmalıdır. İlgili çağrı ilanına kurumumuzun resmi web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) bakılmalıdır.

9. Projemin uygun bulunması destek verileceği anlamına gelir mi?

Hayır. Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır.

10. Aynı başvuru çağrısı döneminde birden fazla başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Bir başvuru çağrı döneminde aynı tüzel kişilik veya aynı gerçek kişi adına birden fazla proje başvurusunda bulunamazsınız.

11. Başvuru sahibi aynı anda birden fazla başvuruda bulunabilir mi?

Başvuru sahibi, mevcut projesinin fiziki kapanışından yani son ödemesinin yapılmasından önce yeni bir proje başvurusu yapamaz.Desteklenecek yatırım sayısı IPARD Programı süresince dördü geçemez.

12. Kaç farklı iş planı formatı bulunmaktadır?

2 ayrı formatta iş planı bulunmaktadır. Bunlar;

  • B1 İş Planı : Uygun harcama tutarı 500.000.- TL. ve altında olan Gerçek Kişiler için ,
  • B2 İş Planı : Tüzel Kişiler ve uygun harcama tutarı 500.000.- TL. üzerinde olan gerçek kişiler için

13. İş planı hangi ortamda doldurulmalıdır?

Başvuru sahibi, ilgili iş planı formatını Kurumun web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) temin ederek bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurmalıdır.

14. Projemize destek kararı çıkmadığı takdirde iş planı hazırlanması için yaptığımız harcamalar karşılanacak mıdır?

Hayır, sadece destek kararı alınan projelerin iş planı hazırlama maliyetleri desteklenecektir.

Başvuru İşlemleri Animasyon Filmi

Bir yanıt yazın

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024