Çarşamba , 18 Mayıs 2022

İşBirliği Destek Programı

 

İşBirliği Destek Programı

İşBirliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İşBirliği Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

  1. Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
  4. Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
  5. Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İş Birliği Destek Programı Ortaklık Modelleri

  1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz Geri   Ödemeli Toplam
Yüksek

2

1.500.000.-

3.500.000.-

5.000.000.-

5.000.000.-

Orta Yüksek

3

1.500.000.-

3.500.000.-

5.000.000.-

5.000.000.-

Diğer

5

1.500.000.-

3.500.000.-

5.000.000.-

5.000.000.-

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
  1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli İşletme Başına Toplam Geri Ödemesiz Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

600.000.-

1.400.000.-

2.000.000.-

3.000.000.-

7.000.000.-

10.000.000.-

Orta Yüksek

3

300.000.-

700.000.-

1.000.000.-

3.000.000.-

7.000.000.-

10.000.000.-

Diğer

5

225.000.-

525.000.-

750.000.-

1.500.000.-

3.500.000.-

5.000.000.-

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

DESTEK TANITIM VİDEOSU

ETKİLEŞİMLİ DESTEK TANITIMI

Gather and Share Stakeholder Feedback on E-Learning Courses – Review 360

Collect consolidated feedback from stakeholders on interactive training courses built with Storyline 360 and Rise 360.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

İŞKUR 2022/2. Dönem Eski Hükümlü Desteği

Eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için …