Çarşamba , 16 Ocak 2019
Ana » Destek Kaynakları » İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

 


Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

  1. Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
  4. Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
  5. Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İş Birliği Ortaklık Modelleri

  1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 2.000.000.- ₺ 3.000.000.- ₺ 5.000.000.- ₺ 5.000.000.- ₺
Orta Yüksek 3 2.000.000.- ₺ 3.000.000.- ₺ 5.000.000.- ₺ 5.000.000.- ₺
Diğer 5 2.000.000.- ₺ 3.000.000.- ₺ 5.000.000.- ₺ 5.000.000.- ₺
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

 

  1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri   Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1.000.000.- ₺ 1.000.000.- ₺ 2.000.000.- ₺ 10.000.000.- ₺
Orta Yüksek 3 500.000.- ₺ 500.000.- ₺ 1.000.000.- ₺ 10.000.000.- ₺
Diğer 5 250.000.- ₺ 500.000.- ₺ 750.000.- ₺ 5.000.000.- ₺
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

 

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Borsa İstanbul’da Yer Almak İsteyen KOBİ’ler için Destek Oranını 5 Kat Arttırdı

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının arttırılabilmesine yönelik …

%d blogcu bunu beğendi: