Cumartesi , 21 Mayıs 2022

Uluslararası Nitelikli Yurtiçi İhtisas Fuarlarına Destek

Uluslararası Nitelikli Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikli Yurtiçi İhtisas Fuarlarına Destek

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ (95/7 sayılı Tebliğ)

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

  • Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
  • Yararlananlar    : Yerli Fuar Organizatörleri
  • Destek Oranı     : %50

Uluslararası Nitelikli Yurtiçi İhtisas Fuarlarına Destek Kapsamı:

I. Yurt içi fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri desteği

Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 525.000 Türk Lirası kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 175.000 Türk Lirası kadar destekten yararlandırılır.

II. Yurt içi fuar katılımcılarının desteklenmesi

  1. Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.
  2. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.
  3. Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

Ayrıca Kontrol Edin

Hangi İhracatçılar Birliğine üye olmalıyım?

Hangi İhracatçılar Birliği yazımıza başlarken öncelikle her işletmenin bilmesi gereken ihracatçı kavramı üzerinde duralım istedik. …