Pazar , 23 Haziran 2024

KOSGEB Yeşim Dönüşüm Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

SORU-1: DESTEK PROGRAMININ ADI NEDİR?

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı. KOSGEB, TÜBİTAK ve Dünya Bankası iş birliğinde KOBİ’lere sağlanacak olan 450 Milyon Dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındadır. Toplam 450 milyon dolarlık bütçeye sahip proje KOSGEB ve TÜBİTAK eliyle yürütülecek.

SORU-2: PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren Küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin

 • Enerji sistemlerini karbondan arındırmak,
 • KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek
 • KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmak

SORU-3: HANGİ KONULARDA DESTEĞE BAŞVURULABİLİR?

2 destek program konusu bulunmaktadır

A-KOBİLERİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

Programa başvuran firmalar; Güneş Enerji Sistemi kapsamında; Firmaya ait binada Çatı üstüne ve firmanın faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde GES sistemi (Güneş Paneli) kurulabilir

B-SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ
    • Enerji verimliliği,
    • Su verimliliği,
    • Hammadde verimliliği,
    • Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü,
    • Endüstriyel simbiyoz,
    • Döngüsel ekonomi

SORU-4: DESTEKLENECEK PROJE GİDER KALEMLERİ NELERDİR?

KOBİLERİN GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ
Yeni Makine, Teçhizat Giderleri

(bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.)

14.000.000.- TL.

TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ PROJELERİ
Personel Giderleri Maksimum 2 personel: 500.000.- TL.
 

Makine, Teçhizat Giderleri

Bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor,

elektronik bileşenler, kasa vb.)

3.500.000.- TL.

 

Yazılım Giderleri

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri, Yazılıma İlişkin Eğitim- Danışmanlık Giderleri

 500.000.- TL

 

Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri, Test ve analiz giderleri, Belgelendirme giderleri, Danışmanlık

giderleri

 500.000.- TL

SORU-5: DESTEK ÜST LİMİTİ NEDİR?

Destek Geri Ödemeli bir kredi olup üst limit;

 • Güneş Enerjisi Projeleri : 14 MİLYON TL (KDV HARİÇ)
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi Projeleri : 4 MİLYON TL (KDV HARİÇ)

SORU-6: DESTEK ORANI NEDİR?

 • Güneş Enerjisi Projeleri %60,
 • Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Projeleri %70,
 • Depremden zarar gören firmalar için
  •  Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa : %80,
  •  Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, İslahiye, Nurdağı     : %90
 • Onaylanan proje için %50 oranında ERKENE ÖDEME(avans) imkanı
 • Projeler, proje başlangıç tarihinden itibaren proje süresince 4’er aylık uygulama dönemleri dikkate alınarak KOSGEB tarafından izlenecek ve bu dönemler sonunda uygun görülen faaliyet / giderler için işletme tarafından destek ödemesi talep edilebilecektir.

SORU-7: DESTEĞİN GERİ ÖDEME VADESİ NEDİR?

 • Destek Programı; bir kredi desteği olup; toplam geri ödeme vadesi 36 aydır.
 • Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ay ödemesiz dönem verilir
 • Ödemesiz önem sonrası 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır.
 • İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
 • Destek tutarı kadar TEMİNAT MEKTUBU veya KGF KEFALET MEKTUBU ibraz edilmek zorundadır.
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” tarihinden sonra gerçekleşen giderlerine ilişkin harcamalar/faturalar destek kapsamındadır

SORU-8: PROJEYİ NE KADAR SÜREDE TAMAMLAMAK GEREKİYOR?

Proje süresi EN AZ 8 AY ve EN FAZLA 12 AYDIR. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

SORU-9: PROGRAMA BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurulabilir. Başvurudan sonra başvuru

30 gün içinde KOSGEB uzmanlarınca incelenir karara bağlanır.

SORU-10: HANGİ FİRMALAR BAŞVURABİLİR?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilir. Mikro işletmeler başvuru yapamaz.

SORU-11: DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI

 • Başvuran firma proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması
 • İşletme, Findeks kredi notu endeksi “ORTA RİSKLİ”, “AZ RİSKLİ”, “İYİ” veya “ÇOK İYİ” olmalı.
 • İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje

toplam bütçesinden BÜYÜK olmalıdır.

 • İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / 232.560 kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz
 • işletmelerin onaylı son mali yılda BİLANÇO ESASINA GÖRE defter tutması esastır.
 • Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
 • Proje toplam bütçesi en az 1.000.000.- TL. olmalıdır.
 • İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine göre belirlenen izleme kriterlerine göre “düşük” veya “orta” seviyede olması
 • Program kapsamında desteklenecek güneş panelleri ve güneş enerji sistemi bileşenleri için çevresel ve sosyal yükümlülükleri çerçevesinde işletme ve üretici/alt yüklenici firma tarafından Dünya Bankası Güneş Enerji Sistemleri Zorla Çalıştırma Şartlarına İlişkin Beyan Formu’nda yer alan şartlara uyulması esastır
 • İşletmenin Ödeme Talep edilebilmesi için (Erken Ödeme Talebi dâhil) “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” tarihinden sonra yetkili kurum/kuruluşlardan “Kabul Tutanağı” almış olması gerekir

SORU-12: HANGİ SEKTÖRLERDEKİ FİRMALAR BAŞVURABİLİR?

NACEREV-2 tablosundaki aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir:

1. İMALAT SEKTÖRÜNÜN TÜMÜ (KISIM C)
2. MOTORLU TAŞIT ve MOTOSİKLETLERİN ONARIMI (KISIM G)
    • 45- Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
    • 46- Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
    • 47- Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
3. BİLGİ VE İLETİŞİM (KISIM J)
    • 60- Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
    • 61- Telekomünikasyon
    • 62- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
    • 63- Bilgi hizmet faaliyetleri
4. MESLEKİ, BİLİMSEL ve TEKNİK FAALİYETLER (KISIM M)
    • 70- İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
    • 71- Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
    • 72- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
    • 73- Reklamcılık ve piyasa araştırması,
    • 74- Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
5. DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ (KISIM S)
    • 95- Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,
    • 96- Diğer hizmet

Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

SORU-13: BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Proje başvurularının değerlendirmesi Kurullarının Değerlendirme Kriterlerinde 8 başlık bulunmaktadır.

  1. Teknik uygulanabilirlik,
  2. Finansal sürdürülebilirlik,
  3. Çevresel etki,
  4. Sosyal etki,
  5. Yasal uyum,
  6. Ölçeklenebilirlik,
  7. Stratejik uygunluk,
  8. Yenilik

SORU-14: PROJE BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

  1. YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,
  2. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,
  3. Findeks Raporu,
  4. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu,
  5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hasar durumu belgesi (Deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler için

SORU-15: FİRMA HEM GÜNEŞ ENERJİSİ HEM DE SANAYİDE TEMİZ ve DÖNGÜSEL EKONOMİ PROJELERİNE AYNI ANDA BAŞVURABİLİR Mİ?

 Destek başvuru kriterlerini taşıdıktan sonra başvuru yapabilir.

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024