Pazar , 3 Temmuz 2022

İşletme Geliştirme Destek Programı

 

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı Amaç ve Gerekçesi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Unsurları

İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmak isteyen işletmelerin,

 • Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması,
 • KOSGEB Veritabanına kayıtlı olması,
 • KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin güncel olması gerekiyor.

İşletme Geliştirme Destek Programına başvuran işletmeler 2 yıl boyunca yararlanabilecekler. 2 yıl sonunda net satış hasılatı en az %10 oranında artan işletmeler bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden başvurabilecekler.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 %60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği1 30.000
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği2 50.000
75.000
4 Tasarım Desteği 50.000
5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği3 50.000
6 Belgelendirme Desteği4 150.000
7 Test ve Analiz Desteği5 100.000
8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği6 80.000
9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10 Model Fabrika Desteği 70.000
11 Teknik Danışmanlık Desteği7 40.000
50.000

(1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

(2) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

 • İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

(3) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

(4) Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
 • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
 • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

(5) Test ve analiz desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

(6) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

(7) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

DESTEK TANITIM VİDEOSU

ETKİLEŞİMLİ DESTEK TANITIMI

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

KOSGEB – DÜNYA BANKASI – JICA MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI Program Özeti …