Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Tanıtım Desteği

1.1. 5973 Sayılı İhracat Destekleri

1.1.10. Tanıtım Desteği

Birim Bağlı Tanıtım Desteği Marka Tesciline Bağlı Tanıtım Desteği
Destek Miktarı 2.500.000 ₺ /Her Bir Ülke 4.000.000 ₺ /Her Bir Ülke
Destek Oranı %50 %50
Destek Süresi 4 yıl 4 Yıl
Faydalanıcı Şirketler Şirketler
 • Yurt içinden temin edilen tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, elektronik ticaret gümrük beyannameleri, serbest bölge işlem formu, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir. Söz konusu tanıtım malzemelerinin yurt dışına gönderildiğinin yolcu beraberi numune, sergi ve fuar eşyası beyan formu ile de tevsik edilmesi mümkündür.
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında,
  1. Ulaşım, konaklama ile yemek giderleri,
  2. Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
  3. Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,
  4. Yurt içine yönelik tanıtım harcamaları,
  5. Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları,
 • Tanıtım faaliyetine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım faaliyetinin yurt dışında yayımlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir.
 • Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile sözleşme/fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi
 • Bir ürüne veya markaya karşılık tüketicinin tepkisinin anlaşılmasının hedeflendiği pazarlarda en fazla 3 ay için kurulan perakendecilik yöntemi olan geçici (pop-up) mağazacılık kapsamında; kira, organizasyon ve geçici mağazacılığa özgü diğer giderler
 • Desteklenecek tanıtım faaliyetlerinde ya da tanıtımı yapılan markada; Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda, ilgili giderler destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 000 TL’nin altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz. 50.000 TL’nin üstündeki sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin Türk lirası haricinde bir para biriminde düzenlenmiş olması durumunda söz konusu 5 yabancı para birimi bu Genelgenin 12’nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Türk lirasına çevrilerek sözleşme tutarı tespit edilir.
 • Basılı ya da basılı olmayan dokümanlarla somut örneği sunulabilen veya yeterli açıklamanın faturada yer aldığı tanıtım faaliyetine ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için sözleşme talep edilmeyebilir.
 • Genelge kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı KOSGEB Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı; depremden etkilenen illerde ekonomik …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024