Salı , 22 Ekim 2019
Ana » Destek Kaynakları » KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

  AR-GE veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Program Kapsamı

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen

 • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan AR-GE veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL.’ye kadar,
 • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL.’ye kadar

desteklenecektir.

Başvuru Şartları

 1. En az 1 yıldır faaliyette olan,
 2. En çok 5 yıl önce alınmış AR-GE projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Destek KalemleriDestek Oranları
a)      Makine-teçhizat desteği*%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)
b)      Üretim hattı tasarım giderleri desteği%60 Geri ödemesiz
c)      Yazılım giderleri desteği%60 Geri ödemesiz
d)      Personel gideri desteği%60 Geri ödemesiz
e)      Eğitim ve danışmanlık desteği%60 Geri ödemesiz
f)       Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Ayrıca Kontrol Edin

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı İlk Çağrısı Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerli üretimin teşvik edilmesine ilişkin bir adım daha atıldı. Üreticinin …

%d blogcu bunu beğendi: