Çarşamba , 22 Ocak 2020

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

AR-GE veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Program Kapsamı

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Cari_İşlemler_Hesabına_Katkı_Sağlayacak_Ürün_Listesinde belirlenen:

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
 2. Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini
  sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

Bu destek programına KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

Yukarıda yer alan (1) bendi için yapılan başvuruların;

 • a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan (2) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

 • a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 • b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve yatırım projesi bütçesinin 10.000.000.- (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 • c) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması
  gerekmektedir.

DESTEK KALEMLERİ

 1. Makine-teçhizat desteği
 2. Üretim hattı tasarım giderleri desteği
 3. Yazılım giderleri desteği
 4. Personel gideri desteği
 5. Eğitim ve danışmanlık desteği
 6. Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

DESTEK ÖZELLİKLERİ

Destek Türü: Hibe + Geri Ödemeli

Destek Miktarı:

 • Düşük, orta-düşük teknoloji alanlarında toplam 1.000.000.- TL. (Geri ödemeli 700.000.- TL. ve geri ödemesiz 300.000.- TL.)
 • Orta-yüksek,yüksek teknoloji alanlarında toplam 5.000.000.- TL. (Geri ödemeli 3.500.000.- TL. ve geri ödemesiz 1.500.000.- TL.)

Destek Oranı: Personel Desteği %100, Diğer Destekler %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

Yatırım Projesi Süresi: Yatırım projesi süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay

Erken Ödeme Oranı: %25

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı makyajlandı.

  KOSGEB İcra Komitesi’nce alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle Genel Destek Programı’nın yerini …

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: