Cuma , 24 Mayıs 2024

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM)

 

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 

Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM). AR-GE veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

KOBİ TEKNOYATIRIM – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Program Kapsamı

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Cari_İşlemler_Hesabına_Katkı_Sağlayacak_Ürün_Listesinde belirlenen:

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
 2. Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.
  • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.
  • Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

KOBİ TEKNOYATIRIM  Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Kimler Başvurabilir?

Bu destek programına KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yukarıda yer alan (1) bendi için yapılan başvuruların;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yukarıda yer alan (2) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

 • Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 • Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
 • Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 • Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
Destek Kalemleri Destek Oranları
a) Makine-teçhizat desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c) Yazılım giderleri desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç) Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz
d) Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

DESTEK TANITIM VİDEOSU

Bu destekten faydalanma durumunuzu öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPIp-08Stxhmjv_oQ8B10lclbJsOLNoAe4Gm2FSBvu_voAYw/viewform?usp=sf_link

ETKİLEŞİMLİ DESTEK TANITIMI

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024