Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nın amacı; kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Program Kapsamındaki Destekler
Kuruluş desteği

Destek programına program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye destek sağlanır.

5.000.-TL

İşletme ve yetiştirme desteği

Destek programı başlangıç tarihini takip aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten,

 • İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek programı başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş,
 • Tam zamanlı olarak çalışan,
 • 1981 yılı ve sonrası doğumlu,

personel için destek sağlanır.

Her bir dönem sonunda, desteğe konu personelin ilgili dönemde işletmede gerçekleşen toplam prim gün sayıları dikkate alınır.

Buna göre;

Birinci dönem için

 • 10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
 • 30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
 • 76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,

İkinci dönem için

 • 10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
 • 30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
 • 76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,

Üçüncü dönem için

 • 10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
 • 30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
 • 76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,
 • 151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL

Dördüncü dönem için

 • 10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,
 • 30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,
 • 76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,
 • 151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL
Makine ve teçhizat desteği

Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay içerisinde satın alınan makine ve teçhizat giderlerinden,

 • Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir.
 • Makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

50.000.-TL

Tanıtım ve pazarlama desteği
 • E-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli 20.000.-TL
 • Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri 10.000.-TL
 • Web sayfası tasarım hizmet bedeli için 5.000.-TL
 • Tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ dergi reklamları giderleri için 10.000.-TL
 • Kuruluş desteği %100
 • İşletme ve yetiştirme desteği %100
 • Makine ve teçhizat desteği %75
 • Tanıtım ve pazarlama desteği %75

Destek Kapsamındaki Meslekler

Sıra Hammadde Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler
1 AHŞAP 1) Oymacılık (Neccarlık), 2) Kakmacılık, 3) Nalın Yapımı, 4) Takunya Yapımı, 5) Rölyef Yapımı, 6) Sedef Kakmacılık, 7) Külekçilik, 8) Şimşir Tarak Yapımı, 9) Tahta Kaşıkçılık, 10) Haratlık, 11) Bastonculuk, 12) Asa Yapımı, 13) Beşik Yapımı
2 CAM 1) Camaltı Resim, 2) Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül), 3) Minecilik, 4) Üfleme Cam Yapımı, 5) Vitray Yapımı
3 DERİ 1) Debbağlık, 2)Tabaklık, 3) Sepicilik
4 DERİ 1) Çarıkçılık, 2) Yemenicilik
5 DERİ 1) Köşgerlik, 2) Sayacılık, 3) Kavaflık
6 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1)Hasırcılık, 2) Sepetçilik, Sepet Örücülüğü, 3) Süpürge Yapımı, 4) Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği, 5) Sapçılık, 6) Kıtıkçılık
7 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1) Tiftikçilik, 2) Yüncülük, 3) Keçecilik
8 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1) Kemik İşlemeciliği
9 HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI 1) Kök Boyacılığı
10 İPLİK/TEKSTİL 1) Dantel Örme, 2) Firkete Oyacılığı, 3) İğne Oyacılığı, 4) Kastamonu Çarşaf Bağlama, 5) Mekik Oyacılığı, 6) Tığ Oyacılığı, 7) İşlemecilik, 8) Nakışçılık, 9) Pikoculuk
11 İPLİK/TEKSTİL 1) Yazmacılık
12 İPLİK/TEKSTİL 1) Yorgancılık, 2) Hallaçlık
13 İPLİK/TEKSTİL Geleneksel Dokumacılık (1) Beledi Dokuma, 2) Çember ve Mahrama Dokuma, 3) Dastar Dokuma, 4) Denizli Bezi Dokuma, 5) Ehram Dokuma, 6)Elpek Bezi Dokuma, 7) Heybe Dokuma, 8) İpek Çarşaf Dokuma, 9) İpek Dokuma, 10) Kemha Dokuma, 11) Keşan Dokuma, 12) Keten Dokuma, 13) Mekikli Dokumacılık, 14) Muğla Dokuma, 15) Mutaf İşleri, 16) Peşkir Dokuma, 17) Şal-Topik Dokuma, 18) Şayak Dokuma, 19) Şile Bezi Dokuma, 20) Kastamonu El Dokumacılığı, 21) Kendir Dokuma, 22) Kutnu Dokuma
14 İPLİK/TEKSTİL Geleneksel Halı ve Kilim Dokumacılığı (1) Cicim Dokumacılığı, 2) Tülü Dokuma, 3) Yaygı Yapımı, 4) Sumak Dokuma, 5) Zili Dokuma, 6) Savan Dokuma, 7) Urgancılık, 8) El Halısı Tamirciliği
15 İPLİK/TEKSTİL 1) El Örgücülüğü, 2) Çorap Örücülüğü
16 MADEN 1) Bakırcılık, 2) Kalaycılık, 3) Tombakçılık
17 MADEN 1) Bileyicilik, 2) Bıçakçılık
18 MADEN 1) Nalbantlık
19 MADEN 1) Telkari Yapımı, 2) Kazaziye Yapımı, 3) Mıhlamacılık, 4) Sadekarlık, 5) Savatçılık, 6) Kalemkarlık, 7) El işi gümüş ev eşyası üreticiliği (Ajur, Dövü, Kakma, Sıvama, Döküm, Savat ve Kalem İşçiliği teknikleri ile)
20 MADEN 1) Sobacılık
21 TAŞ 1) Oltu, Lüle, Kehribar vb. Taş İşlemeciliği, 2) Hacıbektaş Taşı İşlemeciliği, 3) Mimari Eleman (Taş) İşlemeciliği, 4) Sarımsaklı Taşı İşlemeciliği
22 TOPRAK 1) Çanakçılık, 2) Çömlekçilik
23 TOPRAK 1) Çinicilik
24 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Kolan Eşya (Yassı Kemer) Yapımcılığı , 2) Hamutçuluk, 3) Kedenecilik, 4) Saraçlık, 5) Semercilik, 6) Kürtüncülük, 7) Koşumculuk, 8) Eyercilik
25 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) At Arabacılığı, Faytonculuk ve Kağnıcılık
26 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Gramofon Tamirciliği, 2) Halk Çalgıları Yapımı
27 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Ebru, Hat ve Tezhip Sanatkarlığı, 2) Nakkaşlık
28 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Osmanlı Kilitçiliği
29 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Folklorik Bebek Yapımı, 2) Gölge Oyunları Tiplemeleri Yapımı
30 HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI 1) Ciltçilik
31 GIDA 1) Şerbetçilik

Ön Başvuru Koşulları

işletmeler başvurabilir.

Kesin Başvuru Koşulları

  • Ön Başvuru sürecini geçmiş olması,
  • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi statüsünde olması,
  • KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)’nde kayıtlı ve aktif durumda olması,
  • KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması.

Ön Başvuru 24.06 – 05.08.2022

Kesin Başvuru 05.08 – 30.09.2022

Programı Süresi

1 yıl

Türkiye genelinde 450 işletme destek programından yararlanabilecektir.

Başvuru Yeri ve Şekli

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Destek programına buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024