Pazar , 26 Mayıs 2024

Finansman Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Finansman Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Finansman Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Soru    : KOBİ Finansman Destek Programından kimler yararlanabilir?

Cevap :

Programdan, KOSGEB tarafından aşağıdaki tanımlar doğrultusunda sınıflandırılan işletmeler yararlanabilecek ve dâhil oldukları işletme türlerine göre kredi limitine sahip olacaklardır.

 1. Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler.
 2. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler.

Girişimci işletmeler için herhangi bir sektör, yıl veya destek kısıtı bulunmamaktadır. KOSGEB desteğiyle işini kurmuş ve faal olan işletme KOBİ Finansman Destek Programından yararlanabilir.

 

Soru    : İşletme KOBİ Finansman Destek Programından yararlanabilmek için nereye müracaat edecek ve işleyiş nasıl olacak?

Cevap:

Program kapsamında kredi başvuruları doğrudan Programda yer alan bankalara yapılır. (Bu başvuru ile birlikte destek süreci de başlamış olur.)

İşleyiş aşağıdaki gibidir:

 1. İşletme, gerekli evraklar ile birlikte protokole taraf bankalardan herhangi birinin şubesine giderek banka görevlisi vasıtasıyla başvurusunu yapar. (İşletme kendisi sistemden müracaat edememektedir. İşletme başvurusu ile ilgili olarak sürecin her aşamasında otomatik E-Postalar ile bilgilendirilir.)
 2. Banka başvurusunu müteakip Uygulama Birimi’ndeki, İşletmeden sorumlu uzman/uzman yardımcısı başvuruyu inceler, uygun bulması durumunda onaylar. Eksik veya hata bulunması durumunda başvuruyu revizyona açar.

KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı bu aşamada:

  • İşletmenin türü doğru mu? (İşletmenin sınıflandırılması sistemden otomatik olarak yapılır. Ancak işletme “Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme” ya da “dezavantajlı grupta” yer aldığını iddia ediyorsa KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı işletme türünü değiştirir.)
  • İşletme faal mi?
  • Yasaklılık/uygunsuzluk durumu var mı?
  • Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını mı?
  • Makine Teçhizat Kredisinde kredi tutarı KDV hariç tutarı aşıyor mu?
  • Fatura döviz cinsinden ise uygun şekilde TL’ye çevrilmiş mi?
  • Acil Destek Kredisinde, mağduriyetine ilişkin Valilik/Kaymakamlıktan alınan belge var mı?

gibi hususları kontrol eder.

 1. İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.
 2. Banka, başvuruyu uygun bulması halinde, KOSGEB Uzman onayını müteakip onay vererek İşletme için uygun bulduğu kredi limitini Yazılım Sistemine girer.
  • Banka, başvuruda bulunan İşletmelerin kredi başvurularını, Protokolde belirlenen esaslar dâhilinde, eski-yeni müşteri ayrımı yapmadan 20 gün içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırarak Yazılım Sistemi üzerinden girişini yapar.
 1. İşletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanmaya uygun olduğuna, doğru işletme türünde yer aldığına ve İşletme tarafından yüklenen belgelerin doğruluğuna ilişkin Uygulama Birimi Müdürü tarafından onay
 2. Kredi faiz destek başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan İşletme, kendisine tanımlanan limitler dâhilinde Bankadan kredisini kullanır. Krediler için kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.
 3. Banka, kullandırdığı krediye ilişkin bilgileri ve ödeme planını Yazılım Sistemine girer. Kullandırım listesini KOSGEB’e iletir. KOSGEB, destek ödemesine esas tutarı, listenin gelmesini müteakip Protokolde belirlenen şekilde Bankaya öder. İşletmenin ödeyeceği tutar, kredi vadesince işletme tarafından Bankaya ödenir.

 

Soru    : KOBİ Finansman Destek Programında destek tutar ve oranları ne kadar?

Cevap :

Programdan yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile desteğe esas puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kredi Türü İşletme Türü  

Azami Kredi Vadesi

Girişimci İşletmeler Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler
Kredi Üst Limiti Destek Puanı Kredi Üst Limiti Destek Puanı
İşletme Kredisi 50.000.- TL.* 10 puan 500.000.- TL. 12 puan** 18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi 36 Ay
 • Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000.- TL. olarak uygulanır.

** Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 2 ilave puan verilir.

 

Soru    : Finansman Destek Programı İstediğim bankadan istediğim krediyi kullanabilir miyim?

Cevap :

KOBİ Finansman Destek Programına katılan bankalardan ve Program kapsamında kredi kullanılabilir. Kullanılan kredinin, bankanın kendi uyguladığı kredilerden biri olmaması gerekir.

Programda yer alan bankalar:

 • Akbank T.A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • KuveytTürk Katılım Bankası A.Ş.
 • QNB Finansbank A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • T. Halk Bankası A.Ş.
 • T. İş Bankası A.Ş.
 • T. Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

 

Soru    : KOBİ Finansman Destek Programı ndaki kredilerin faiz/kâr payı oranları nedir?

Cevap :

Program kapsamındaki kredilerde uygulanacak oran ve tutarlar Protokolle belirlenmiştir. 500.000.- TL.’lik kredi üst limitine ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır:

İşletme Kredisi (500.000.- TL. kredi için)

Vade Faiz/kâr payı oranı (%) Faiz/kâr payı tutarı (TL)
12 ay 13,75 38.215,88
18 ay 14 57.238

Makine Teçhizat Kredisi (500.000.- TL. kredi için)

Vade Faiz/kâr payı oranı (%) Faiz/kâr payı tutarı (TL)
12 ay 13,75 38.215,88
18 ay 14 57.238
24 ay 14,25 77.804,04
30 ay 14,50 99.067
36 ay 14,75 121.777

 

Kullandırılacak kredinin, kredi üst limitinin altında olması halinde faiz/kâr payı tutarı aynı oran korunarak hesaplanır.

Örneğin; 50.000.- (ellibin) TL. kredi kullanılması durumunda faiz/kâr payı tutarı, 500.000.- (beşyüzbin) TL. kredi için belirlenen faiz/kâr payı tutarının onda biri (1/10) kadar olacaktır. 12 ay vade için faiz/kâr payı tutarı 3.821,58 TL., 18 ay vade için faiz/kâr payı tutarı 5.723,8 TL. olacaktır.

 

Soru    : KOBİ Finansman Destek Programı nda, kredi ve destek ödemeleri nasıl olacak?

Cevap :

İşletmelerin, bankalardan Program kapsamında kullandıkları kredilerin yıllık faiz/kâr payı tutarları KOSGEB tarafından belirlenen puan dikkate alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda desteklenir.

KOSGEB destek ödemesi, desteğe esas puanın faiz/kâr payı tutarına oranlanmasıyla tespit edilir.

Örneğin; faiz tutarının 5723,8 TL. faiz oranının %14 olduğu 18 ay vadeli 50.000.- TL.’lik bir kredide, işletmenin desteğe esas puanı 10 ise, KOSGEB tarafından 14 puanın 10 puanı tutarında 4088,42 TL. (5723,8 * 10/14) faiz desteği ödemesi yapılır.

Faizin kalan kısmı (1635,38 TL.) İşletme tarafından vade süresince anaparayla birlikte Bankaya ödenir. Kredi geri ödemeleri İşletme tarafından aylık eşit taksitler halinde yapılır.

18 ay vadeli 50.000 TL kredi için:

Faiz/kâr payı tutarı                          : 5.723,8 TL.

Faiz/kâr payı oranı                          : 14

Girişimci İşletme destek puanı   : 10

KOSGEB destek tutarı                    : 4.088,42 TL. (5.723,8 x 10/14)

İşletmenin ödeyeceği faiz tutarı : 1.635,38 TL. (5.723,8 – 4.088,42)

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024