Pazar , 26 Mayıs 2024

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Hızlı Destek Programı Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik.

1. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile ilgili şartlar ve destek türü hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?

https://www.hibedestek.com.tr/kosgeb-mikro-ve-kucuk-isletmelere-hizli-destek-projesi sayfamızdan bilgi alabilirsiniz. Program, Covid-19 salgınından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Program kapsamındaki destek; işletmenin 2020 Mart ayındaki istihdam seviyesini koruması şartıyla, geri ödemeli destek olarak kullandırılacaktır.

2. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programına nasıl başvuru yapabilirim?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

3. Desteğin türü nedir?

Destek faizsiz, teminatsız ve geri ödemeli olarak verilecektir.

4. Hangi ölçekteki işletmeler başvurabilir?

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler başvuruda bulunabilir.

 1. Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 2. Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

5. Hangi sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir?

Program iki bileşenden oluşmaktadır ve sektör ve mali kriterler, bileşen bazında ayrılmaktadır.

 • Birinci Bileşene NACE Rev 2’ye göre Kısım C – İmalat sektöründe faaliyet gösteren MKİ’ler,
 • İkinci Bileşene NACE Rev 2’ye göre Kısım C – İmalat sektöründe veya Bölüm 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe veya Bölüm 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilir.

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir. Hangi bileşene başvuru yapabileceğinizi belirleyebilmek için başvuru kriterlerini inceleyiniz.

6. Birinci Bileşen için karşılanması gereken mali kriterler nelerdir?

 • Covid-19’dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.
 • 2020’de 2019’a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19 salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV Beyannameleri dikkate alınacaktır. Gelir kaybı kriterini sağlamayan ancak 2019 yılında bilanço usulü defter tutan ve bilançodan hesaplanan nakit oranı 0,2’nin altında olan işletmeler de başvuru yapabilecek ve bütçe artması durumunda destekten yararlandırılabilecektir.

7. İkinci Bileşen (yenilikçi ve genç işletmelere yönelik bileşen) için karşılanması gereken mali kriterler var mı?

Birinci bileşen için gerekli mali kriterler ikinci bileşende aranmamaktadır.

8. Yenilikçi ve Genç Mikro ve Küçük İşletme olma şartları nelerdir?

2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılacak ve İkinci Bileşene başvurabilecektir:

 • Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.
 • Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.
 • 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.
 • 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

9. Kuruluş tarihi kriterleri nelerdir?

Birinci Bileşen için: 2019 yılı Mayıs ayı ve daha önce kurulan MKİ’ler başvurabilir. İkinci Bileşen için: 2017 ve sonrasında kurulan MKİ’ler başvurabilir.

10. Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Online başvuru dışında KOSGEB’e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:

 • Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge,
 • SGK’ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK’ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK’ya borcun bulunmadığına dair belge,
 • Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge

11. Başvuru tarihleri nelerdir? Sonuçları ne zaman öğrenebilirim?

İşletme başvurusu: 3 – 21 Mayıs 2021 saat 23:59

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilmesi süreci: 4 Haziran 2021 saat 23:59’a kadar. KOSGEB son kontrol süreci: 7 – 10 Haziran 2021

Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması ve desteklenebilecek işletmelerin belirlenmesi: 11 – 16 Haziran 2021 Sonucun bildirilmesi: 17 Haziran 2021

En güncel bilgiyi KOSGEB’in Destek Programına www.kosgeb.gov.tr’deki özel web sayfasından alabilirsiniz. (KOSGEB başvuru takvimini güncelleme ve web sayfasında ilan etme hakkını saklı tutar.)

12. Yan faaliyet (NACE) kodum uygun olmasına rağmen sistem engelliyor ve başvuramıyorum, neden?

Ana faaliyet kodu esas alınmaktadır.

13. Ana faaliyet (NACE) kodum vergi dairesinde uygun olmasına rağmen KOSGEB sistemi engelliyor ve başvuramıyorum, neden?

Ana faaliyet NACE kodu ile ilgili manipülasyonlara mahal verilmemesi için 2021 öncesinde kurulan işletmelerin NACE ana faaliyet kodları 2020 Mayıs ayında mali kayıtlardan çekilerek sabitlenmiştir. 2020 yılında Haziran – Aralık döneminde yeni kurulan işletmeler için ise 2020 Aralık ayı itibariyle mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu çekilerek sabitlenmiştir. 2021 yılında yeni kurulan işletmelerde ise, son onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesindeki ana faaliyet kodu esas alınır.

14. NACE kodumu değiştirirsem başvuru yapabilir miyim?

Mali kayıtlardan çekilerek sabitlenen sektör bilgisinde sonradan değişiklik yapılarak başvuru yapılması mümkün bulunmamaktadır.

15. AR-GE yapıyorum ancak NACE kodum uygun kodlar arasında değil, başvurabilir miyim?

NACE kodunun Kısım C- İmalat veya Bölüm 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetleri veya Bölüm 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri olmalıdır.

16. Hangi durumdaki işletmeler başvuruda bulunamayacaktır?

 • Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır. Borcun kapatılması veya yasal limitler altına çekilmesi ya da tecil / taksitlendirme yapıldığına dair belgenin başvuruya eklenmesi durumunda başvuru yapılabilecektir.
 • Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. (https://www.hibedestek.com.tr/kosgeb-mikro-ve-kucuk-isletmelere-hizli-destek-projesi sayfasımızdaki “DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI VE DESTEK TÜRÜ bölümünden bu sektörlerin listesini indirebilirsiniz.
 • Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.
 • KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

17. SGK vergi borcu hangi tutarlardan sonra yasal limit üstü sayılmaktadır?

Vergi borcu için 5.000 TL, SGK borcu içinse brüt asgari ücret yasal limittir. Bu tutarların altındaki borçlar ise başvuru açısından engel değildir.

18. 2020 yılında üç kamu bankasından “İşe Devam Kredisi” almadığım ya da kapatılmamış başvurum bulunmadığı halde başvuru sırasında bu konuda hata uyarısı alıyorum, neden?

Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmelerin bilgileri KGF’den çekilmektedir. Bu destekten yararlanmadı veya açık kalan (kapatılmayan) başvurunuz olmadığından eminseniz KGF’ye ulaşarak ((0312) 204 00 00) kaydın düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

19. KOSGEB Girişimci Banka Kredi Faiz desteğinden yararlanmadığım halde başvuru sırasında bu konuda hata uyarısı alıyorum, neden?

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile kurulan işletmelere sağlanan Girişimci Banka Kredi Faiz Desteğinden yararlanmadığınızdan eminseniz KOSGEB Veritabanında bağlı olduğunuz KOSGEB Müdürlüğü ile irtibat kurarak hata mesajı hakkında bilgi alabilirsiniz.

20. Nasıl ödeme alacağım? Süreç nasıl işleyecek?

Başvuruların tamamlanmasının ardından kısa sürede değerlendirme ve onay işlemleri sonlandırılacak ve başvurusu onaylananlar için destek ödemeleri başlatılacaktır.

Destek ödemesine esas aylar, 2021 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Ödeme talebi, ilgili ay veya aylar tamamlandıktan sonra işletme tarafından www.kosgeb.gov.tr adresinde “E-Hizmetler” menüsünden “Ödeme Başvurularının Alınması” alt menüsü kullanılarak yapılabilecektir.

Ödemeler, destek ödemesine esas 3 ay için 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve ilgili destek ödemesine aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.

Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir.

21. İstihdamı muhafaza etme şartı nedir?

Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki toplam SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir (Not: Ödemeye esas ayda en az 7 prim günü olan SGK 4A’lı çalışanların sayısı esas alınacaktır.)

22. Şu an personel çalıştırmıyorum, ödeme alabilir miyim?

Referans ay olan Mart 2020’de de personel çalıştırmadıysanız, istihdamı koruma şartına tabi olmadığınız için ödeme alabilirsiniz.

23. Kısa çalışma ödeneği alınan personel, çalışan sayısına dahil ediliyor mu?

İstihdamı muhafaza ve ödeme tutarının hesaplanması bakımından çalışan sayısına dahil edilmektedir (7 ve üstü prim gün sayısı olanlar).

24. Ne kadar destek alabilirim?

 • Mikro işletmeler: 10.000 x 3 ay = 30. 000 TL (azami)
 • Küçük işletmeler: 25.000 x 3 ay= 75.000 TL (azami)

 Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir. Ayrıca Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.

25. Mikro işletmelerde çalışan sayısına göre üst limitler nelerdir?

Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.

26. Küçük işletmelerde çalışan sayısına göre üst limitler nelerdir?

Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.

27. Ödemeye esas aylardan birinde istihdamı koruyamazsam şartı sağladığım diğer aylar için ödeme alabilir miyim?

Evet alabilirsiniz.

28. Hangi giderlerimi beyan edebilirim?

 • Personel giderleri,
 • İşyeri kirası,
 • Düzenli işletim giderleri, (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)
 • Malzeme giderleri, (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)
 • Bileşen 2 kapsamında ilave olarak ödenecek 25.000 TL için: 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

29. Personel gideri net ücret üzerinden mi brüt ücret üzerinden mi beyan edilmeli?

Ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışanların brüt ücretleri toplamı beyan edilmelidir.

30. Uygun giderler kapsamındaki beyanlarım sonradan kontrol edilecek mi?

Evet. Örnekleme usulüyle kontrol edilecektir.

31. Bu program kapsamında Makine Teçhizat için destek alabilir miyim?

Hayır. Destek işletme sermayesi desteği olarak verilecektir.

32. Desteğin GERİ ödemesi nasıl olacak?

Kullanılan destek, MKİ’ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024