Pazar , 26 Mayıs 2024

Yurtdışı Pazar Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Yurtdışı Pazar Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Yurtdışı Pazar Destek Programı nedir?

Ülkemizin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla 16 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe giren bir programdır.

Yurtdışı Pazar Destek Programı başvuru şartları nedir?

 • KOBİ şartlarını sağlayan,
 • KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı,
 • Başvuru tarihi itibariyle Yurtiçi Marka Tescili sahibi,
 • Başvuru tarihi itibariyle bilanço esasına göre defter tutan,
 • Son mali yılda onaylı bilanço sahibi,
 • Son mali yılda imalat sektöründe veya Öncelikli_Teknoloji_Alanları_Tablosu‘nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler hariç ihracat yapmış olan,
 • Gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler başvurabilir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı başvurusu nerelere yapılacaktır?

Bağlı bulunduğunuz KOSGEB Birimine başvurunuzu yapabilirsiniz.

Destek Programının destek oranı nedir?

Personel Gider Desteği hariç destek, %70’i geri ödemesiz ve %30’u geri ödemeli olarak uygulanır. Personel Gider Desteği geri ödemesiz bir destektir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı’nın destek miktarı nedir?

6 Başlık altında toplam destek miktarı 300.000.- TL.’dir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı hangi giderlerimi karşılar?

 • Tanıtım,
 • Personel,
 • Yazılım ve Donanım,
 • Yurt Dışı Fuar ve Seyahat,
 • Test, Analiz ve Belgelendirme ve
 • Hizmet Alım Giderleri Desteği başlıkları altında birçok giderinizi desteklemektedir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı hangi giderlerimi karşılamaz?

Makine, teçhizat, kalıp, gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Şirketimi yeni açtım. Yurtdışı Pazar Destek Programı’ndan faydalanabilir miyim?

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.

Yurtdışı Pazar Destek Programında KOSGEB destek ödemesini ne zaman yapmaktadır?

KOSGEB, 4’er aylık dönemlerin sonunda ilgili faaliyet döneminde tamamlanan giderlerin gerçekleşmesi ile yapılan ödeme paketi başvurularını değerlendirir ve ödemelerini yapar.

Yurtdışı Pazar Destek Programı başvuruları hangi tarihler arasında başlayacak veya bitecektir?

Bu destek programı çağrı usulü olmadığından son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek proje ne kadarlık bir zaman dilimini kapsamalıdır?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 aydır.

SGK, vergi veya banka borcumun olması destek almama engel midir?

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin proje ara faaliyet raporunda yer alan talebi doğrultusunda öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Banka borcu alacağınız desteği etkilememektedir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı yazılım veya üyelik gibi giderleri destekliyor mu?

Proje kapsamında satın alınacak yazılımlar ve KOSGEB tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik desteklenmektedir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı’nda öncelikli alanlar nelerdir?

Proje 100’lük puanlama sistemi şeklinde değerlendirilmektedir. Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu, Öncelikli_Teknoloji_Alanları_Tablosu‘nda yer alan orta-yüksek teknolojili sektörde yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere 10 puan ek olarak

Program hangi ülkelere yapılacak ihracatı kapsamaktadır?

Ticaret Bakanlığı’nın ticaret yapılmasına yönelik onay verdiği bütün ülkelere yapılacak ihracatı desteklemektedir.

Yurtdışı Pazar Destek Programına yönelik projeler değerlendirilirken nelere dikkat edilmektedir?

Başvuru dosyasının bir proje döngüsü içerisinde hazırlanması, firmanın gerçek anlamda ihracatın arttırmaya yönelik faaliyetler içerisinde olması, destek talep edilecek gider tutarlarının piyasa makul seviyelerinde olması, firmanın geçmişi, teknoloji seviyesi, mali yapısı gibi konulara dikkat edilmektedir.

Daha önce farklı KOSGEB programlarından faydalandım. Yurtdışı Pazar Destek Programı’ndan da faydalanabilir miyim?

Evet aynı anda 3 destek programından eş zamanlı olarak faydalanabilirsiniz. Bunun yanında eğer daha önce yararlanmış olduğunuz Yurtdışı Pazar Destek Programı’nı başarı ile tamamladıysanız tekrar faydalanabilirsiniz.

Bir işletme birden fazla Yurtdışı Pazar Destek Programı projesi sunabilir mi?

İşletme olarak birden fazla proje sunulamaz. Her işletme bir proje sunabilir. Bir şahısa ait birden fazla işletme olması durumunda her işletme kendi projesini sunabilir.

Şu an ithalatım ve ihracatım mevcut. Bu durumda Yurtdışı Pazar Destek Programı’ndan faydalanabilir miyim?

Evet faydalanabilirsiniz.

Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında desteklenen eğitimler hangileridir?

Yurtdışı Pazar Destek Programı 3 başlık altında eğitimleri desteklemektedir. Bunlar;

 • Hizmet Alım Giderleri Desteği başlığı altında ihracata yönelik alacakları eğitimlerin,
 • Yazılım ve Donanım Giderleri Desteği başlığı altında yazılıma ait eğitimlerin,
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği kapsamında belgelendirme üzerine alacakları eğitimlerin giderlerini desteklemektedir.

Yurtdışı Pazar Destek Programında marka tescil belgesinin önemi nedir?

Başvuru tarihi itibariyle marka tescil belgesinin sunulması gerekmektedir. Marka tescil belgenizin olmaması durumunda başvurunuz reddedilecektir.

İhracat için tüm şartlarımız uygun fakat personel desteğine ihtiyacımız var destekten yararlanmak için personel giderini seçmem uygun olur mu?

KOSGEB’in belirlemiş olduğu altı unsurdan oluşan destek kalemlerinden en az iki destek seçilerek bir proje oluşturulur.

Yurtdışı faaliyetlerimiz iki yıllık bir süreci kapsayacak, süre boyunca destekten yararlanabilir miyiz?

Proje süresi en az 8 ay en fazla 24 ay olmak üzere planlanmaktadır, yararlanabilirsiniz.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nda destek oranlarını etkileyen özel durumlar mevcut. Yurtdışı Pazar Destek Programı’nda da etkileyen özel durumlar geçerli midir?

Yerli Malı Teşviği bu destekte de mevcut. Yazılım giderlerinin açık kaynak kodlu olması veya yerli malı belgesi ile teşvik edilmesi durumunda destek oranlarına %15 ilave edilir.

İhracatçılar birliğine üyeliğimiz bulunmamaktadır, bu durum engel teşkil eder mi?

İhracatçılar birliğine üyelik şartı aranır.

KOBİ değilim fakat ihracat yapmak istiyorum, bu destekten faydalanmam mümkün müdür?

Sadece KOBİ tanımına giren işletmeler yararlanabilmektedir.

Firmam %40 yabancı ortaklı, ihracat faaliyetlerimizi arttırma konusunda desteklerden yararlanabilir miyiz?

%25 ve altı yabancı ortakla ancak destekten yararlanabilinir.

Markamız yurt içinde tescil belgesine sahip değildir. Bu durum ihracat desteklerinden yararlanmamıza engel olur mu?

Bu program kapsamında markanızı yurt dışında korumak adına yurt içi marka tescil belgesini muhakkak başvuru tarihi itibariyle edinmiş olmalısınız.

Yurtdışına e-ticaret üzerinden ihracat yapmak istiyorum. Destekten faydalanabilir miyim?

Ticaret Bakanlığı tarafından onaylana e-ticaret sitelerine; Tanıtım Giderleri Desteği adlı destek kalemi altında 30.000.- TL. ’ye kadar üyelik desteği sağlanır.

Yurtdışı Pazar Destek Programı danışmanlık giderlerini destekler mi?

Evet destekler.

İhracat Desteklerinden faydalanabilmek için üretim şartı aranır mı?

Aranmaz. Üretim olmasa da ticaret söz konusu olduğundan KOSGEB bu konuda bir sınırlama koymamıştır. Bunun yanında imalat sektöründe veya Öncelikli_Teknoloji_Alanları_Tablosu‘nda yer alan sektörler dışında başvuru itibariyle son mali yılda ihracat yapmış olması beklenmektedir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı’nda şirket türünün önemi var mı?

Hayır. Önemi yoktur.

Ticaret Bakanlığı destekleri altında yer alan Yurtdışı Fuar Katılımı, Yurtdışı Pazar Araştırması gibi destekler ile KOSGEB tarafından desteklenen Yurtdışı Pazar Destek Programı destek unsurlarından Yurtdışı Fuar ve Seyahat kapsamında aynı gider kalemine iki devlet kurumundan da destek alabilir miyim?

Aynı destek kaleminden birden fazla devlet kurumuna başvuruda bulunulamaz.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024