Cumartesi , 9 Aralık 2023

Yazılım Geliştirme Desteği Nasıl Alınır?

Yazılım Geliştirme Desteği

Yazılım geliştirme desteği için KOSGEB ve TÜBİTAK’ın destekleri ile yazılım sektöründekilere müjdeli haber verildi.

Son zamanlarda bize gelen soruların çoğunluğunu yazılım geliştirme için hibe desteği sağlayıp sağlamadığı yönünde. Bu yazımızda KOSGEB ve TÜBİTAK’ın desteklerinin yazılım sektörüne nasıl uyarlayabileceğinizden söz edeceğiz.

18 Haziran 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 7033 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’ndaki “sanayici” tanımı yeniden yapılıp, 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de kanunun 3. maddesinde yapılan değişiklikle kapsama alındı.

KOSGEB Destekleri de bu kanun uyarınca 2018 yılında yazılımcılık sektörünü de destek verdikleri sektörler arasına alarak faaliyetlerini de kapsamaya başladı. Bu doğrultuda 2019 yılında programdan yazılımcıların da yararlanması için 700 milyon liralık ayrılan bütçeden tam 200 milyon Türk lirası yazılımcılar için ayrılmış bulunmakta. Ayrıca 700 milyon liralık bütçenin 500 milyon lirası da imalat sektörüne ayrıldı ve imalat sektöründeki vatandaşları sevindirdi. Müjdeli haber Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından esnaflara verildi. Bu destekten faydalanmak isteyen;

Yeni Girişimciler için;

KOSGEB Yazılım Geliştirme Desteği ’nden Faydalanmak için İlk Adım Nedir?

KOSGEB Girişimciliği Geliştirmek Destek Programı şartlarından ilki, zorunlu olan eğitimin tamamlanmasıdır. Bu eğitim KOSGEB resmi internet sitesinde ne zaman ve nerede yapılacağı ile ilgili detayları ile birlikte bulunmaktadır. Size en uygun dönemi seçerek kurslara e-devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, eğitimlere belirtilen süreler dahilinde girmelisiniz. Eğitim sürelerinin tamamlanmaması halinde eğitim sertifikası alamaz ve dolayısı ile KOSGEB Girişimcilik Desteği’ne başvuruda bulunamazsınız. Alacağınız sertifika da tıpkı kursun kendisi gibi ücretsiz olarak verilmektedir.

Yazılım Geliştirme Desteği Başvurusu için İş Planı

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Desteği’nden faydalanmanız için, bağlı bulunduğunuz KOSGEB Müdürlüğü’ne e-kobi kaydı yapmanızın ardından sistem üzerinden bir iş planı sunmanız istenir ve sunmuş olduğunuz iş planı KOSGEB Müdürlüğü’ndeki uzmanınız tarafından detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirmeye alınır. İnceleme sonrasında uzmanınız sizden değişiklikler ya da eklemeler yapmanızı talep edebilir. İstenilen değişiklikler kısa sürede tamamlanarak teslim edilmelidir.

Değişiklik ve eklemelerinizi yaptıktan sonra uzmanınız yeniden iş planınızı değerlendirmeye alacaktır. Ardından kurula davet edilmek üzere iş planınız ıslak imzalı olarak istenecek ve kurul günü davet edileceksiniz. Kurulda kurmayı planladığınız iş ile ilgili bazı sorularla karşılaşacaksınız. Bu nedenle işle ilgili iyi bir sunum yapmak, ikna edici konuşma yeteneğine sahip olmak, işle ilgili ne yapmak istediğinizi bilmeniz gibi unsurlar son derece önemlidir.

İşin detaylarını bilmemeniz, kötü sunum yapmanız kurul tarafından olumlu olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle başvurunuz riske bile girebilir. Örnek iş planları sizi yanlış yönlendirebilir. İş planınızı iyi bir şekilde özümsemeniz ve sunuma iyi bir şekilde hazırlanmanız, başvurunuzun kabul edilmesine olumlu etki sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili danışmanlarımızdan da destek alabilirsiniz. 

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Mevcut işletmeleri için;

Mevcut işletmeler için yeni yazılım geliştirmesi şartı ile üç destek unsuru bulunmaktadır.

KOSGEB Yazılım Geliştirme Desteğinden Faydalanmak için İlk Adım Nedir?

Bu desteklerin ilki; KOSGEB KOBİGEL-Kobi Geliştirme Destek Programı’dır. Çağrı bazlı olarak dönemsel olarak açılan bu destek, geçtiğimiz Nisan ayında açılan çağrı ile birlikte 62 NACE kodlu yazılım firmalarına da yer vermiştir. Bu sene de “Yerli ve yetkin teknoloji geliştirici KOBİ envanterini genişletmek” amacıyla çağrıya çıkmaktadır.

İkincisi ise; KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı’dır ki bu destek çağrı bazlı olmayıp her zaman başvuruya açık bir destek programıdır. Ortaya çıkarılacak yazılımın prototipi (demosu) için destek alınabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yazılımınızın AR-GE veya İnovasyon yönü olması gerektiğidir.

Son olarak KOSGEB dışında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da AR-GE Destekleri kapsamında, yazılım firmalarına destek vermektedir. Geliştirmeyi planladığınız yazılım ile ilgili 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme programı veya 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek programlarından uygun olanına başvuru yapılabilmektedir.

KOSGEB Yazılım Geliştirme Desteği için Proje Dosyası

KOSGEB KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı‘ndan faydalanmanız için, bağlı bulunduğunuz KOSGEB Müdürlüğü’ne çağrının açık olduğu tarihler arasında e-kobi sistemi üzerinden bir proje başvuru dosyası sunmanız istenir ve sunmuş olduğunuz projeniz KOSGEB Müdürlüğü’ndeki uzmanınız tarafından detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirmeye alınır. İnceleme sonrasında uzmanınız sizden değişiklikler ya da eklemeler yapmanız için proje dosyasını revizyona açar. İstenilen değişiklikler çağrı düzeltme süresinde tamamlanarak teslim edilmelidir.

Değişiklik ve eklemelerinizi yaptıktan sonra uzmanınız yeniden projenizi değerlendirmeye alacaktır. Ardından projeniz ilk aşamada firmanızın online değerlendirmeye alınmasının ve ardından ikinci aşama olarak projeniz değerlendirilir ve asgari kriterleri karşılamanız durumunda sizin de davet edileceğiniz kurula sevk edilir. Kurulda projeniz ile ilgili bazı sorularla karşılaşacaksınız. Bu nedenle projeniz ilgili iyi bir sunum yapmak, ikna edici konuşma yeteneğine sahip olmak, projeniz ilgili ne yapmak istediğinizi bilmeniz gibi unsurlar son derece önemlidir.

Projenizin detaylarını bilmemeniz, kötü sunum yapmanız kurul tarafından olumlu olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle başvurunuz riske bile girebilir. Örnek KOBİGEL projeleri sizi yanlış yönlendirebilir. Projenizi iyi bir şekilde özümsemeniz ve sunuma iyi bir şekilde hazırlanmanız, başvurunuzun kabul edilmesine olumlu etki sağlayacaktır. Proje yazım süreci ile ilgili danışmanlarımızdan da destek alabilirsiniz. 

KOSGEB KOBİGEL 2019/01 Çağrı detayları için tıklayınız.

KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı‘ndan faydalanmanız için ise, yine bağlı bulunduğunuz KOSGEB Müdürlüğü’ne e-kobi sistemi üzerinden ortaya çıkaracağınız yazılımın AR-GE veya İnovasyon yönünü ortaya koyacak bir proje başvuru dosyası hazırlamanız istenmektedir. Projenizin KOSGEB’e sunulması ile size atanacak KOSGEB AR-GE Uzmanı projenizi değerlendirecek, gerek görür ise düzeltmeler talep edecek ve projenizi kurula sevk edecektir.

AR-GE projenizi değerlendirmek üzere konunuz ile ilgili akademik bir üye, sanayiden bir üye ve ilgili birim KOSGEB müdüründen oluşan en az 3 üyeli kurul, yapacağınız sunum ile projenizi değerlendirecektir. Projeniz ile ilgili yapacağınız bir sunum ile beraber konu ile ilgili sorular sorulacaktır. Bu aşamada projenize hâkim olmanız, mümkünse firmanızdan teknik bilgiye sahip bir personel ile kurulda sunmanız ve projenizi KOSGEB istediği normlarda hazırlamanız önem kazanmaktadır. Kurulda yapılacak kötü bir sunum, sorulacak sorulara verilecek yetersiz cevaplar projenizin reddine neden olacaktır. İnternet ortamında edineceğiniz Örnek AR-GE projelerinden faydalanmanız sizi yanlış yönlendirip, proje ret edilmesini sağlayacaktır.

Projenizin detaylarını bilmemeniz, kötü sunum yapmanız kurul tarafından olumlu olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle başvurunuz riske bile girebilir. Örnek AR-GE projeleri sizi yanlış yönlendirebilir. Projenizi iyi bir şekilde özümsemeniz ve sunuma iyi bir şekilde hazırlanmanız, başvurunuzun kabul edilmesine olumlu etki sağlayacaktır. Proje yazım süreci ile ilgili danışmanlarımızdan da destek alabilirsiniz. 

Başarıyla tamamlanmış bir KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Desteği, size yazılımınızın alfa sürümüne yönelik desteklerin alınabileceği KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve AR-GE ürününün ticarileşme sürecinde yapacağınız yatırımları desteklemek amacıyla KOSGEB KOBİ Teknoyatırım veya Teknopazar gibi desteklerinden faydalanabilmek gerekli ön şartı elde etmenizi sağlayacaktır.

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği detayları için tıklayınız.

KOSGEB dışında Yazılım Geliştirme Destek başvurusu yapılabilecek diğer bir kurum da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme veya 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek programlarından faydalanmanız için öncelikle TÜBİTAK’a Prodis sistemi üzerinden proje önerisinde bulunmanız gerekmektedir. Online yapılacak başvuru sonrası size Proje Teknik Uzmanı atanır. Uzman tarafından Proje Ön Değerlendirmesi yapılır. Başarılı değerlendirme sonucu projenize Üniversite’den atanan öğretim üyesi hakem, kuruluşu ziyaret eder. Sonrasında hakem/hakemler değerlendirme raporlarını TÜBİTAK’a gönderir. Bu raporlarla beraber projenizi olumlu/olumsuz değerlendirmek üzere Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi toplantısı yapılır.

Diğer destek kurumları gibi TÜBİTAK’da,  proje formunun istenilen kriterlere uygun şekilde hazırlanmasını bekler. Bu konuda Proje yazım süreci ile ilgili danışmanlarımızdan da destek alabilirsiniz. 

Yazılım geliştirme Desteği için KOSGEB

Yukarıda açıklanan desteklere ek olarak dün Cumhurbaşkanı, 3 Yılda 1 Milyon Yazılımcı Geliştirmeyi Hedefleyen Programı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan’da gerçekleşen kabine toplantısı sonrası gençlere yönelik bir açıklamada bulundu. Erdoğan, 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirecek bir program başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazılımcılar yetiştirmek için program başlatıldığını ve bu şekilde hem yazılımla ilgilenen gençlerin ülkemize kazandırılacağını hem de ülkenin yazılımda yeni bir konuma geleceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra bazı açıklamalar yaptı. Açıklamada gençler ve yazılımın üzerinde de duran Erdoğan, yazılım sektörünün sürekli gelişim hâlinde olduğunu; bu yüzden bu alanda bir çalışma başlatacaklarını açıkladı. Hedefi 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmek olan program için BTK Akademi Eğitim Portalı kullanılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, derslerin bu portal üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gerektiğinin altını çizerek evde kalınan bu günlerde gençlerin programa katılması için çağrıda bulundu. Erdoğan’ın bahsettiği program, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturuldu. Hâlihazırda bulunan 31 ayrı eğitimin 13 başlığa ayrıldığını belirten Cumhurbaşkanı, bu eğitimlerin şu anda toplamda 47 bin dakika olduğunu ve sene sonuna kadar bu eğitimlerin sayısının 100’ü bulacağını da gençlere aktardı.

Bu eğitimlerden yararlanmak isteyen gençlerin yapması gereken tek şeyse sisteme girerek özgeçmişlerini kaydetmek. Gençlerin tamamladıkları eğitimler ve ulaştıkları başarı dereceleri onların özgeçmişinin üzerine eklenecek. Programları başarıyla tamamlayan gençlerse bir alanda uzmanlaşarak işe girebilecek. Bu işlerin arasında güvenlik uzmanlığı, veri analiz uzmanlığı, yazılım geliştirme uzmanlığı gibi ilgi çeken alanlar bulunuyor. Bu alanlarda uzmanlaşan gençler devlet bünyesinde çalışma imkânına sahip olacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı anlattıktan sonra koronavirüs nedeniyle evde bulunduğumuz bu günleri bir fırsata dönüştürmeyi ve bu şekilde gençlerin yazılım konusunda önünü açarak ülkenin bu alandaki eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti.

Yukarıda açıklanan konular, AR-GE ve Girişimcilik hakkında daha fazla bilgi için:

Ayrıca Kontrol Edin

Sanayide Yeşil Dönüşüme 450 Milyon Dolar Destek

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” lansman toplantısında konuşan Kacır, KOSGEB ve Dünya Bankası …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?