Salı , 16 Nisan 2024

TTGV İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)

TTGV Ticarileştirme Projeleri Desteği

TTGV İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP). Vakfımızın desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında, böylesi projelerin TTGV’ye ulaşması önünde engel olarak tespit edilen pazar tökezlemelerini bertaraf etmek üzere mevcut Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğimizden boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda tasarlanacak bir destek mekanizması geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda;

  • Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri,
  • İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri,
  • Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler,

dair içerik ve projenin hedefleri olarak yeni projelere örnek oluşturacak geliştirme ve uygulama projelerini teşvik edecek pilot uygulamaların desteklenmesi hedeflenmiştir.

TTGV İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP) Tanımlar

Destek Amacı: Vakfımızın desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında (Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri, İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri, Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler) “Teknolojik Ürün” ve “Teknolojik Proses İnovasyonu” kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri desteklenmektedir.

Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 3.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 3 yıldır.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

  Programın Amacı ve Kapsamı Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?