Cuma , 24 Mayıs 2024

İnsan Haklarına Eşit Erişim için Yerel STÖ’lere Yönelik Alt Hibe Programı

İnsan Haklarına Eşit Erişim için Yerel STÖ’lere Yönelik Alt Hibe Programı

İnsan Haklarına Eşit Erişim için Yerel STÖ’lere Yönelik Alt Hibe Programı. Çeşitli düzeylerde ayrımcılığın engellenmesi için ulusal, bölgesel ve / veya uluslararası alanda pek çok metin, politika belgesi ve aracı üretilmiştir. Ne var ki bütün çabalara rağmen ayrımcılığın yarattığı eşitsizlik, insan haklarına eşit erişim önündeki temel engeldir. Bu bağlamda projenin temel amacı ayrımcılığa dair toplumun genelinde farkındalık yaratmak, ayrımcılıkla mücadeleyi artırmak ve bu konudaki mekanizmaları daha işlevsel hale getirmektir. Bir taraftan Türkiye genelinde bir durum analiz yapmak; öte taraftan da yerel farklılıkları gözardı etmemek amaçlanmaktadır.

Alt Hibe Programı, projenin genel hedefiyle uyumlu olarak yerel düzeyde ayrımcılığa ilişkin farkındalığı ve mücadeleyi artırmak için yerel Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) kapasitelerini ve faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Programın Öncelikli Konuları

Teklif edilen projelerin hedeflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden birinin kapsamında yer alması gerekir:

 • Ayrımcılık ile ilgili stratejik davalama,
 • Ayrımcılık içeren davaların izlenmesi ve raporlanması,
 • Belli bir tematik alan üzerinden ayrımcılığın izlenmesi ve raporlanması (ırk, etnik köken, din veya inanç, cinsel yönelim vb. temelli ayrımcılık)
 • Ayrımcılığın önlenmesine yönelik kampanya ve savunuculuk faaliyetleri,
 • İl ya da bölge düzeyinde ayrımcılıkla ile ilgili saha araştırması,
 • Ayrımcılıkla ilgili yerel STÖ’lerin kapasitelerini geliştirmek üzere aktiviteler.

İnsan Haklarına Eşit Erişim için Yerel STÖ’lere Yönelik Alt Hibe Programı Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Tüzel kişiliği olmak,
 • Kâr amacı gütmemek,
 • Yerel ya da bölgesel düzeyde faaliyet gösteren STÖ olmak
 • Alt Hibe Programı’nın son başvuru tarihinden en az bir yıl öncesinde kurulmuş olmak,
 • Eşitlik Forumu üyesi olmak.

Yapılan başvurular bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilecektir.

İnsan Haklarına Eşit Erişim için Yerel STÖ’lere Yönelik Alt Hibe Programı Başvuru rehberi ve başvuru formları için buraya tıklayın.

Eğer Eşitlik Forumu üyesi değilseniz hala geç değil! Eşitlik Forumu hakkında detaylı bilgi ve üyelik başvurusu için websitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://www.esitlikforumu.org/

Başvuru Rehberi

Başvuru Formu

Bütçe Formu

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024