Cumartesi , 24 Temmuz 2021

Etiket Arşivleri: İnsan Haklarına Eşit Erişim

İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programı

İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programı Programın Öncelikli Konuları Teklif edilen projelerin hedeflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden birinin kapsamında yer alması gerekir: Ayrımcılık ile ilgili stratejik davalama, Ayrımcılık içeren davaların izlenmesi ve raporlanması, Belli bir tematik alan üzerinden ayrımcılığın izlenmesi ve raporlanması (ırk, etnik köken, din veya inanç, cinsel yönelim vb. temelli ayrımcılık) Ayrımcılığın …

Daha fazla oku »

İnsan Haklarına Eşit Erişim için Yerel STÖ’lere Yönelik Alt Hibe Programı

İnsan Haklarına Eşit Erişim için Yerel STÖ’lere Yönelik Alt Hibe Programı. Çeşitli düzeylerde ayrımcılığın engellenmesi için ulusal, bölgesel ve / veya uluslararası alanda pek çok metin, politika belgesi ve aracı üretilmiştir. Ne var ki bütün çabalara rağmen ayrımcılığın yarattığı eşitsizlik, insan haklarına eşit erişim önündeki temel engeldir. Bu bağlamda projenin temel amacı ayrımcılığa dair toplumun genelinde farkındalık yaratmak, ayrımcılıkla mücadeleyi …

Daha fazla oku »