Pazar , 26 Mayıs 2024

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Teklif Çağrısı Yayınlandı. EaSI Programı kapsamında ‘Sosyal Diyalog için Destek (VP2020/01)’ başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Bu çağrı, istihdam, sosyal ve ekonomi ile ilgili konularındaki zorluklara Sosyal Diyalog sistemenin adaptasyonunu güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.

Avrupa sosyal diyaloğu, Avrupa sosyal diyalogu, sanayinin her iki tarafını (işverenler veya işçiler) temsil eden kuruluşları içeren tartışmalar, istişareler, müzakereler ve ortak eylemleri ifade eder.

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Öncelikli Konular:

Aşağıdaki temalara yönelik eylemler özellikle memnuniyetle karşılanacaktır:

 1. “Avrupa Sosyal Haklar Sütunu”, “Avrupa Yeşil Düzeni” ve “Adil geçişler için daha güçlü bir Sosyal Avrupa” vb. temel Komisyon belgelerinde tanımlanan istihdam, sosyal ve ekonomik zorluklar;
 2. Sosyal diyaloğun, özellikle toplu pazarlığın, istihdam ve işle ilgili zorluklardaki değişikliklere adaptasyonu:
 • işgücü piyasasının modernizasyonu, istihdam yaratma ve iş eşleştirme; KOBİ’lerde istihdam;
 • sosyal diyalog ve yeni çalışma biçimleri;
 • İşin kalitesi, değişim ve yeniden yapılanmanın öngörülmesi, hazırlanması ve yönetilmesi;
 • Dijitalizasyon (yapay zekâ dahil)
 • Çevresel ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik;
 • AB içi işgücü hareketliliği, göç, gençlerin istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu;
 1. Sosyal taraf kuruluşlarının kapasitesinin oluşturulması ve güçlendirilmesi.

Bu teklif çağrısı kapsamında finanse edilen faaliyetler, toplumsal cinsiyet eşitliğii engelliler ve ayrımcılıktan sakınılması konularına yeterli özeni göstermesi beklenmektedir.

 

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Kimler Başvurabilir?

a) Kuruluş yeri

 • AB Üye Devletleri,
 • Birleşik Krallık (İngiltere),
 • Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

 

b) Kuruluşların türü

Uygun olması için, lider başvuru sahibi, ortak başvuru sahibi ve bağlı kuruluş, herhangi bir türde kamu veya özel kuruluş olabilir.

Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

Tek başvuru sahibi olursa; Avrupa düzeyinde işçileri temsil eden sosyal ortak kuruluşu olmalıdır.

Konsorsiyum olursa;

 • En az 1 lider başvuru sahibi ve 1 ortak kuruluş  içermelidir.
 • Konsorsiyumdaki lider başvuru sahibi ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyinde sosyal ortak kuruluşu olmalıdır.
 • Lider başvuru sahibi Avrupa düzeyinde bir sosyal ortak kuruluşu değilse, konsorsiyum en az (1) lider başvuru sahibinin ülkesinden farklı uygun bir ülkeden bir kuruluş ve (2) Avrupa düzeyinde bir sosyal ortak kuruluş içermelidir.
 • Çalışanları temsil eden bir sosyal ortak kuruluşu baş başvuru sahibi ise,  Proje ortağı işverenleri temsil eden bir sosyal ortak kuruluşu olmalıdır.
 • Bağlı kuruluşlar ve yardımcı kuruluşlar konsorsiyumlar için uygundur.
 • Ortak başvuru sahipleri, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar aşağıdaki kategorilerden birine girmelidir: sosyal ortaklar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, kamu yetkilileri, uluslararası kuruluşlar.

Lider başvuru sahibinin uygun olmadığı değerlendirilirse başvuru reddedilecektir.

 

Uygun Proje Faaliyetleri

Uygulanabilir Faaliyetlere Örnekler:

 • Avrupa sosyal diyaloğunun hazırlanması için hazırlık anketleri, toplantılar ve konferanslar gibi önlemler;
 • TFEU’nun 154 ve 155. Maddelerinde vurgulanan sosyal diyalog müzakereleri için hazırlık toplantıları veya müzakere edilen anlaşmaların uygulanması ve diğer müzakere sonuçlarına ilişkin faaliyetler gibi önlemler;
 • Avrupa sosyal diyalog faaliyetlerini ve sonuçlarını yaymak, teşvik etmek, izlemek ve değerlendirmek için önlemler, ör. Avrupa ya da ulusal düzeyde etkinlikler, akran öğrenme faaliyetleri, araştırma çalışmaları ve (basılı ya da elektronik) yayınlar (çeviri dahil) yoluyla;
 • İyi uygulama değişimi ve ilgili ortak eğitim etkinlikleri gibi sosyal diyalog komiteleri tarafından ortak yaklaşımların belirlenmesi ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere Avrupa sosyal diyaloğunun koordinasyonunu, işleyişini ve etkililiğini geliştirmek için önlemler;
 • sosyal ortaklar tarafından, işgücü piyasaları üzerindeki etkisinin izlenmesi ve analizi de dahil olmak üzere Avrupa 2020 Stratejisinin istihdam ve sosyal ve ekonomik boyutlarına katkıda bulunan önlemler;
 • Avrupa sosyal ortaklarını ve sosyal diyalog komitelerini AB girişimlerinin istihdam ve sosyal boyutlarının etki değerlendirmesine katkılarında destekleyici önlemler.

Avrupa sosyal diyalog komitelerinin çalışma programının uygulanmasını (bir kısmını) hedefleyen işveren ve işçi örgütleri tarafından ortaklaşa önerilen projeler ve ayrıca Avrupa sosyal diyalog çıktılarının uygulanmasını teşvik eden, etkilerini ve görünürlüğünü güçlendiren önlemler ve destek -up up ve raporlama yüksek önceliğe sahiptir.

Avrupa’daki sektörel sosyal diyalog komiteleri arasındaki ve / veya sektörel komiteler ile sektörler arası düzey arasındaki sinerjilerin ve değişimlerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanlarına yönelik çok sektörlü bir yaklaşım geliştiren projeler de dahil olmak üzere bir öncelik olarak kabul edilmektedir.

Proje faaliyetlerinin Avrupa sosyal diyaloğunun önceliklerine ve faaliyetlerine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu bağlamda ve Konsey Başkanlığı Bildirisi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa sosyal ortakları “sosyal diyalog için yeni bir başlangıç” konusuna paralel olarak, aşağıdaki hedeflere özellikle vurgu yapılmaktadır:

 • Sosyal ortakların Avrupa Sömestrine katılımının güçlendirilmesi ve AB politika yapımına katkılarının artırılması;
 • Avrupa sosyal ortak kuruluşlarının üyeliğini daha da geliştirmek ve güçlendirmek;
 • özellikle sosyal diyaloğun az gelişmiş olduğu Üye Ülkelerde, ulusal (sektörler arası ve / veya sektörel) sosyal ortakların ulusal sosyal diyaloga girme ve Avrupa sosyal diyaloğuna katılma ve katkıda bulunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, ör. yasal uzmanlık veya organizasyon / idari beceriler geliştirmeyi veya üyelik ve temsiliyetini genişletmeyi amaçlayan bilgilendirme ve eğitim seminerleri yoluyla.

Analiz ve araştırma yoluyla ve ilgili aktörler arasında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik ederek, esas olarak endüstriyel ilişkiler alanındaki uzmanlığı artırmayı amaçlayan tedbirler, bu teklif çağrısı kapsamında değildir. Bu tür eylemler ayrı bir teklif çağrısı altında finanse edilebilir.

Proje teklifleri 12-24 ay süreli hazırlanabilir.

Bütçe:

Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe 6.684.242 Avro olarak hesaplanmıştır.

AB’den talep edilecek hibe miktarı 150.000 – 650.000 Avro arasında olmalıdır.

Bu teklif çağrısı kapsamında, AB hibesi, projenin toplam kabul edilen masraflarının %90’ını geçemez. Başvuru sahipleri, kalan tutarın eş finansmanının, başvuru sahiplerinin kendi kaynakları veya Avrupa Birliği bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılanacağını garanti etmelidir.

Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2020

Seçim Kriterleri

 • Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar dışındaki kurum ve kuruluşların projeyi yönetebilecek yeterli mali kapasiteye sahip olması beklenmektedir.
 • Başvuru sahipleri ve ortakları projeyi yönetebilecek yeterli operasyonel kapasiteye sahip olmalıdır.
 • En az 60 puan alınmalıdır.
 • Toplam puanları en yüksek teklifler ödüllendirilmek üzere başvurular puanına göre sıralanacaktır.

 

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Nasıl başvurulur?

Başvurular (bir başka ifadeyle çalışma planı, dağıtım ve değerlendirme planı da dâhil olmak üzere, projenin bütçesi ve açıklamasını içeren başvuru formu) https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi kullanılarak ve başvuru formunun imzalı ve basılı bir sürümü posta ya da kurye hizmeti ile Avrupa Komisyonuna – Brüksel/Belçika gönderilerek sunulur.

Başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman dikkatle incelenmelidir.

Detaylar için tıklayınız.

Sorularınız için: empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024