Perşembe , 28 Ekim 2021

Etiket Arşivleri: EASI

EaSI Programı Sosyal Yenilik Konulu Yeni Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI programı sosyal yenilik konulu yeni eklif çağrısı yayınlandı. İstihdam ve Sosyal Yenilik –EaSI Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından “En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)” Teklif Çağrısı Yayınlandı. EaSI Programı Amaç ve Özel Hedefler: Bu çağrının temel amacı, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun 14. İlke’nin uygulanmasını teşvik eden yenilikçi yaklaşımların test edilmesinde mevcut veya yeni ortaklıkları desteklemektir. …

Daha fazla oku »

EaSI Programı İşçi ve İşveren Temsilcilerinin Bilgilendirme

EaSI Programı İşçi ve İşveren Temsilcilerinin Bilgilenme, İstişare ve Katılımcılık Sorumluluklarının Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizin katılım sağladığı EaSI Programı kapsamında İşçi/İşveren temsilcilerinin bilgilenme, istişare ve katılımcılık Sorumluluklarının Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı (VP2020/08) yayımlandı. EaSI Programı İşçi ve İşveren Temsilcilerinin Bilgilenme, İstişare ve Katılımcılık Sorumluluklarının Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı Amaç ve Öncelikler Bu çağrının temel amacı, çalışanların çalıştıkları işyerlerindeki …

Daha fazla oku »

EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Uzmanlığın İyileştirilmesi

EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Uzmanlığın İyileştirilmesi. Bu çağrının genel amacı, analiz ve araştırma yoluyla, AB düzeyinde ve karşılaştırmalı düzlemde (AB Üye Ülkelerinde ve Aday Ülkelerde mevcut endüstriyel ilişkiler sistemlerindeki yakınsamaları ve farklılıkları tanımlamak) endüstriyel ilişkiler konusundaki uzmanlık ve bilginin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Uzmanlığın İyileştirilmesi çağrının destekleyeceği öncelikli konular aşağıda sıralanmaktadır: Farklı düzeylerde sosyal diyalog …

Daha fazla oku »

EaSI İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi

EaSI Programı kapsamında İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi: İdari İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Bilgiye Erişimin Artırılması başlıklı bir teklif çağrısına çıkılmıştır. EaSI İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi Söz konusu teklif çağrısının hedefleri; Adil iş koşullarının sağlanması, Yetkili kamu makamları ve paydaşlar arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi (İyi uygulamaların ve bilgilerin paylaşımı da dahil), İstihdam ve/veya idari gerekliliklere ilişkin bilgi şeffaflığı ve güvenirliğinin artırılması, …

Daha fazla oku »

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI Programı Sosyal Diyalog için Destek Teklif Çağrısı Yayınlandı. EaSI Programı kapsamında ‘Sosyal Diyalog için Destek (VP2020/01)’ başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Bu çağrı, istihdam, sosyal ve ekonomi ile ilgili konularındaki zorluklara Sosyal Diyalog sistemenin adaptasyonunu güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir. Avrupa sosyal diyaloğu, Avrupa sosyal diyalogu, sanayinin her iki tarafını (işverenler veya işçiler) temsil eden kuruluşları içeren tartışmalar, istişareler, müzakereler ve ortak eylemleri …

Daha fazla oku »

EaSI İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim Önlemleri Teklif Çağrısı

EaSI İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim Önlemleri Teklif Çağrısı. EaSI (Employment and Social Innovation) Programı kapsamında İşçi Kuruluşları için Bilgi ve Eğitim Önlemleri teklif çağrısı yayınlanmıştır. Söz konusu çağrı, kuruluşların kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Emek piyasasının modernizasyonu, yeni iş alanları açma, iş kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve toplumsal dijitalleşme çağrının hedefleri arasında yer almaktadır. EaSI İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim …

Daha fazla oku »

EaSI Programı Kapsayıcı ve Sosyal Girişimciliği Destekleme Teklif Çağrısı

EaSI Programı Kapsayıcı ve Sosyal Girişimciliği Destekleme Teklif Çağrısı İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, (Employment and Social Innovation – EaSI) nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan bir programdır. Söz konusu program kapsamında ülkemizin de faydalanabileceği  “Kapsayıcı ve Sosyal Girişimciliği Destekleme” konulu bir teklif çağrısına …

Daha fazla oku »

Sosyal Girişimler İçin Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler Teklif Çağrısı

Sosyal Girişimler İçin Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler Teklif Çağrısı. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI), nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli ve sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarında destek verilmesi amacıyla uygulanan bir programdır. Söz konusu program kapsamında ülkemizin de faydalanabileceği “Sosyal Girişimler İçin Finans Piyasalarının Gelişimini Artırmaya Yönelik Eylemler” konulu teklif …

Daha fazla oku »

EaSI Programı 2020 yılı Teklif Çağrısı

EaSI Programı 2020 yılı Teklif Çağrısı. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan bir programdır. Söz konusu program kapsamında ülkemizin de faydalanabileceği ‘’Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler” konulu bir teklif çağrısına çıkılmıştır. Teklif çağrısının amacı, sosyal …

Daha fazla oku »

EaSI Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı. EaSI Programı kapsamında “AB’de İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Toplam bütçesi 3 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4 farklı ülkede kurulmuş 4 kurum/kuruluşun ortaklığından oluşan konsorsiyumların başvuruları kabul edilecektir. Teklife konu faaliyetlerin en az 4 EaSI katılımcısı ülkede gerçekleştirilmesi gerekmektedir …

Daha fazla oku »