Pazar , 26 Mayıs 2024

Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı, TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM)  plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 600.000.- TL. (Altı Yüz Bin Türk Lirası)’dir. 

Faaliyet Bütçesi

Öncelikler ve her bir öncelik kapsamında desteklenecek faaliyet başına yapılacak hizmet alımı için KDV dâhil belirlenen azami bütçe aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bütçe Dağılımı

Öncelik 1-4

Öncelik 5

Öncelik 6

Öncelik Bütçesi

400.000.- TL.

100.000.- TL.

100.000.- TL.

Faaliyet Bütçesi

50.000.- TL.

20.000.- TL.

10.000.- TL.

 

Teknik destek kapsamında yararlanıcıya hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez. Ajans, teknik destek kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık hizmetini mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla karşılar. Ajans tarafından sağlanacak destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.

Öncelikler

Faaliyetin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

  1. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
  2. Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
  3. Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
  4. Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
  5. Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerini geliştirmeye, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya ve istihdam oranlarını yükseltmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
  6. SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Programa sunulacak faaliyetler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci

Dönem 1 (KAYS 5)

Dönem 2 (KAYS 6)

Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı

31.10.2018 | 17:00 25.12.2018 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

31.10.2018 | 18:00 28.12.2018 | 18:00

Başvuru dili:  Türkçe

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024