Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı Yayınlandı

Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı Yayınlandı

Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı Yayınlandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2016-2017 dönemi kapsamında EuropeAid/154374/DD/ACT/TR referans numaralı “Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı”nı yayınladı.

Destek programının küresel hedefi, demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü konularında kamusal müzakerelere aktif katılım gösteren, politika yapımı ve karar alıcı mekanizmalara etki etme kapasitesine sahip dinamik bir sivil toplumun gelişimine katkı sunmaktır.

Bu yıl yapılan çağrının küresel hedefiyse, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin halihazırda faaliyet gösteren ulusal, bölgesel (Türkiye’deki coğrafi bölgeler kapsamında), yerel ve/veya tematik ağlar ve platformlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Ayrıca “katılımcı demokrasinin gelişimi için gerekli ortamı yaratmak ve demokratik mekanizmaları güçlendirmek” amacıyla 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği Genişleme Ülkeleri’ne destek sağlanması kapsamında Türkiye’deki sivil toplum temsilcilerine açılan çağrının spesifik hedefleri de aşağıdaki gibidir:

  • Sivil toplum ağları ve platformlarının kurum içi yönetişimini güçlendirmek
  • Sivil toplum ağları ve platformlarını bileşenlerine (üyeler, vatandaşlar vb.) erişim kapasitesi, izleme-değerlendirme ve savunuculuk kapasiteleri kapsamında güçlendirmek

Başvurular 3 Şubat 2017 tarihine kadar açık.

“Türkiye’de Sivil Toplum Ağlarıyla Platformları Destek Çağrısı” çağrısıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

[cbfccountdown type=”circular” date=”02/03/2017″ hour=”23″ minute=”59″][/cbfccountdown]

Ayrıca Kontrol Edin

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı. Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği …