Cumartesi , 21 Mayıs 2022

Solar era.net Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Solar era.net Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Solar era.net Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı. Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın katıldığı bir proje olan Solar era.net Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

SOLAR-ERA.NET kapsamında, güneş enerjisi alanında endüstriyel yenilikçi üretim teknikleri, seri üretim, yeni ürünler ile üretim üssü ve servislerin yanı sıra güneş enerjisi teknolojilerinin enerji sistemine entegrasyonuna odaklanan bir ortak Çağrı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında aşağıda belirtilen dört alandan birine araştırmacıların proje başvurularının yapması beklenmektedir: İnovatif ve düşük maliyetli PV imalat konuları Gelişmiş PV ürünleri ve uygulamaları PV sistem entegrasyonu CSP maliyet düşürme ve sistem entegrasyonu Araştırmacıların başvurularını yaparken, proje amaçlarının Stratejik Enerji Teknoloji planı altında belirlenen PV stratejik hedefleri ile uyumlu olup olmadıklarını kontrol etmesi gerekmektedir.

İlgili referans dokümana ulaşmak için: https://setis.ec.europa.eu/system/files/integrated_set-plan/declaration_of_intent_pv.pdf

Çağrıya en az iki ortaklı konsorsiyumla katılım gösterilebilirken, ortaklardan birinin endüstri ortağı olması zorunludur. Çağrıya katılan Türk firmalar veya araştırmacılar, ulusal fonlama için TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programlarına başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Chist-Era Projesi 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences …