Pazar , 14 Nisan 2024

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Ait Sorular

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Ait Sorular

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Ait Sorular

1. Programın amacı nedir?

Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

2. Programın kapsamı nedir?

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

3. Program başvuru koşulları nelerdir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

4. Hangi kuruluşlar desteklenmez?

Kanuni merkezi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler bu program kapsamında desteklenmezler.

5. Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destek süresi proje bazında azami 3 yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK’ın gerekçeli önerisi ve DTM’nin onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir.

6. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. İstenildiği zaman başvuru yapılabilir. Projenin başlama tarihi başvuru tarihinden 90 günden az olmamak üzere takip eden ayın ilk günüdür.

(Ör: Başvuru tarihi 16 Eylül 2009 ise, proje başlama tarihi en erken 1 Ocak 2010 olabilir.)

7. Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60 olur.

8. Hangi koşullarda ilave destek verilir?

İlave destek alınabilmesi için aşağıdaki koşulların var olması gerekir,

 • Ar-Ge patentle sonuçlanırsa,
 • Özgün ürünlerden kaynaklanan satış hasılatı varsa,
 • Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarından (Türkiye’deki bir üniversite ve/veya TÜBİTAK’a bağlı kurumlardan) Ar-Ge hizmeti satın alınıyorsa,
 • Kuruluş teknoparkta yerleşik ise,
 • Ar-Ge faaliyeti öncelikli teknoloji alanında ise.

9. Programda hangi giderler desteklenecektir?

Desteklenen gider kalemleri aşağıda yer almaktadır;

 • Personel giderleri.
 • Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. (Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.)
 • Malzeme ve sarf giderleri.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?