Pazar , 23 Haziran 2024

Konya Ovası Projesi (KOP) Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı

Konya Ovası Projesi (KOP) Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı

Konya Ovası Projesi (KOP) Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı. KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimleri ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunmak için sosyal içerme atölyeleri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Buna göre;

Asgari Destek Miktarı : 150.000.- TL.

Azami Destek Miktarı : 500.000.- TL.

Destek Oranı :

 1. Genel Bütçeli Kurumlar İçin %100,
 2. Özel Bütçeli Kurumlar İçin %85

Süre : Azami proje süresi 1 yıldır.

Konya Ovası Projesi Uygun Başvuru Sahipleri :

 1. Valilikler,
 2. Kaymakamlıklar,
 3. İl ve İlçe Belediyeleri,
 4. İl Özel İdareleri,
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşları

Konya Ovası Projesi Uygun Ortaklar :

 1. Valilikler,
 2. Kaymakamlıklar,
 3. İl ve İlçe Belediyeleri,
 4. İl Özel İdareleri,
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşları

İşbirliği Kuruluşları :

Bölge içinden ve dışından;

 1. Kamu Kurumları,
 2. Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları

Program Adı : Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) Mali Destek

Bölge: Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerini,

Başvuru Başlangıç Tarihi : 30/03/2018 Cuma

Başvuru Bitiş Tarihi : 15/05/2018 Salı Saat:17:30

 

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri

Bölgemizde farklı sosyal dokunuşlara ihtiyaç duyulan alanlar mevcuttur. Bazı bölgelerde bir proje ile dezavantajlı grupların hayat standardını artırarak belirli bir düzen içerisinde konumlanmasını sağlamak ve toplumsal bütünlüğe katkı vermek mümkünken diğer bir bölgede daha kapsamlı ve kolektif çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu durum KOPSOGEP’in uygulama yöntemlerinin de çeşitlendirilmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri için çağrı programı başlatılması uygun görülmüştür.

Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerine bağlı bulunan ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurum/ kuruluşları, kaymakamlıklar, il özel idareleri, il ve ilçe belediyeleri aracılığıyla; Bölge’de yaşayan dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak ve toplumsal bütünlüğün artırılmasına katkı sunmak için KOP Sosyal Gelişim Atölyelerinin oluşturulması planlanmaktadır.

 

Konya Ovası Projesi Programın Amacı

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri kapsamında yerelde belirli bir mekânda yürütülecek birçok faaliyetle birden fazla dezavantajlı grubun buluşması ve sosyal anlamda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır.

 

Programın Öncelik ve Zorunlulukları

KOPSOGEP kapsamında yürütülecek olan KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde kurulacaktır. Atölyelerin il ya da ilçede bulunan dezavantajlı en az iki grubu kapsaması gerekmektedir. Atölyelerde programın bileşenleri olan sosyal içerme, mesleki gelişim, kültür, sanat ve spor alanlarından en az bir tanesi tema olarak belirlenmelidir. Belirlenen bu tema ekseninde atölyenin hedef grubuna yönelik bir ya da birçok faaliyet, aktivite ve eğitim yürütülebilecektir.

Atölyenin hedef kitlede yer alan her gruba yönelik farklı faaliyetler geliştirmesi gerekmektedir. Örneğin kadın ve çocukları hedef kitle olarak belirleyen bir KOP Sosyal Gelişim Atölyesi’nde mesleki gelişim bileşeni tema olarak belirlendiyse kadınlara aşçılık eğitimi verilirken çocuklara meslek tanıtımı ve seçimi ile ilgili bir eğitim verilebilir.

Atölyelerde belirlenen tema dışında yürütülen faaliyet, aktivite ya da eğitimlerin aynı ya da bir diğer bileşenle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Tamamlayıcı faaliyetin tema faaliyetlerle uyum içinde olması beklenmektedir. Her hedef kitleye yönelik farklı bir bileşenden tamamlayıcı faaliyet seçilebilir. Örneğin kadınların ve gençlerin hedef kitle, mesleki gelişimin ise tema olarak belirlendiği bir atölyede kadınlara dikiş, gençlere girişimcilik eğitimi verilirken tamamlayıcı faaliyet olarak kadınlara aile içi iletişim gençlere ise başarılı girişimcilerle söyleşi düzenlenebilir.

KOP yani Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Atölyelerinin ilçede kapsayıcı bir konumda bulunması ve hedef kitlesi dışında yer alan yerel halka yönelik de bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri ile seçilen bir bileşen doğrultusunda etkinlikler düzenlemesi beklenmektedir. Bu yöntemler ile atölyenin dinamik ve fayda sağlayıcı konumda tutulması beklenmektedir.

Başvuran kurumun Atölye’nin oluşturulacağı mekânı sunması ve işletmesi zorunludur.

a) Sosyal İçerme Bileşeni

 • Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerini, değişen sosyal yapıya uyum sağlaması,
 • Kadın, genç ve engellilere yönelik fırsat eşitliğinin önündeki engellerin kaldırılması,
 • Çocukların ve gençlerin suça yönelmelerine engel olunması, suça sürüklenmiş olanların ise tekrardan topluma kazandırılması,
 • Çocuklara ve gençlere özel alanlar oluşturularak onların sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması,
 • Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine ve toplum ile bütünleşmelerine katkı sağlanması,
 • Engelli bireylere ve ailelerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının sağlanması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi,
 • Yaşlı bireylere yönelik çeşitli etkinliklerin ve faaliyetlerin düzenlenmesi,
 • Yaşlı bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi,
 • Aile bireylerine ev ekonomisine, planlamaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi,
 • Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine, aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Aile yapısının güçlendirilmesi ve aile bütünlüğüne zarar veren davranışların önlenmesi bileşenin hedefleridir.

b) Mesleki Gelişim Bileşeni

 • Bölge’deki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi,
 • Hiçbir mesleği olmayan kadınların, gençlerin, mevcut/eski hükümlülerin istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi ve İŞKUR iş birliği ile bireylere iş sahası yaratılması,
 • Engelli bireylere mesleki bilgi ve beceri kazandırılması,
 • Kendi işini kurabileceklere girişimcilik hakkında yönlendirme ve bilinçlendirme yapılması bileşenin hedefleridir.

c) Kültür, Sanat ve Spor Bileşeni

 • Dezavantajlı grupların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılarak sosyal yönden gelişmelerine katkı sağlanması,
 • Çocukların, gençlerin, yaşlı bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşabileceği mekânların oluşturulması ve bu mekânlarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Çocukları ve gençleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek onların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, sosyal imkânlara erişimlerinin ve sosyal gelişimlerinin sağlanması,
 • Dezavantajlı olarak tanımlanan grupların toplumun tüm kesimleriyle bütünleşmesine katkı sağlayacak kültürel, sanatsal, sportif faaliyet ve organizasyonların oluşturulması bu bileşenin hedefleridir.

 

Hedef Kitle

Dezavantajlı grupta yer alan kadınlar, çocuklar, gençler ve engelliler bu programdaki hedef kitlemizdir. Destek verilecek projelerin seçiminde; ‘çifte dezavantajlı’ gruplar (Genç Kadın, Engelli Kadın, Engelli Genç veya Engelli Genç Kadın) öncelikli hedef kitlemizdir.

BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU VE DİĞER BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024