Pazar , 26 Mayıs 2024

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme konusuyla tekrar geldi!

 

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri

KOBİGEL imalatçı işletmeleri dijitalleştirme konusunda KOSGEB 2019 – 2023 Stratejik Planının 3.1 sayılı hedefinde, sanayi sektöründeki KOBİ’lerin dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu alanda teknoloji geliştirilmesi için KOBİGEL Destek Programı kapsamında destek verilmesi öngörülmektedir.

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirmeye Devam ediyor

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme bu itibarla; KOSGEB tarafından KOBİGEL Destek Programı kapsamında 2019 yılı Mart ayında beşincisini yayınladığı ve 02 Mayıs 2019 tarihinde kapattığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2019/01 – 02 çağrısını 2020 yılında tekrarlanacağı yönünde kulislerde haberler dolaşmaya başladığını belirtmiştik.

2020 yılında da İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme ve Yerlileşme devam edecek.

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijtalleştirme Hibe Bütçesi

KOBİGEL imalatçı işletmeleri dijitalleştirme çağrısı kapsamında, ticari kimliğe haiz işletmelere, 300 bin TL.’si geri ödemesiz (hibe) olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek.

Bugün yayınlanan yeni iki çağrı “İmalat Sanayii Sektöründe Dijitalleşme” başlığı ile açıldı. Yeni KOBİGEL’in odağı şöyle:

Stratejiler:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı,
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti,
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri,
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri,
 5. Yapay Zekâya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri,
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik,
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri,
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme Çağrısı 1: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

2020 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”tir.

Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin “erişilebilir” hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecek ve bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir.

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı,
 • 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı,
 • 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı,
 • 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı,
 • 61 Telekomünikasyon,
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
 • 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme Çağrısı 2: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması

2020 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”tır.

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili yukarıdaki 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

 • İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.
 • İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır.
 • Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvurabilecektir.


Geçtiğimiz sene yayınlanan KOBİGEL çağrısı ile aynı gibi görünse de işte bu seneki KOBİGEL 2020/01-02 proje teklif çağrısında göze çarpan değişiklikler:

 1. Personel dışındaki giderler için % 60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.)
 2. Erken Ödemeye başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
 3. Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere 4 aylık dönemde 6 eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.
 4. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 20 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
 5. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde geri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.
 6. Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranı % 15 artırılarak edilerek %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

KOBİGEL 2020 proje teklif çağrısı ile ilgili daha fazla bilgi almak ve 17 Eylül 2020‘ye başvurabilmek için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWSDWVcXLVxpkpX1_gX2KDaxXjeHWX1EAvtobk2gyBZro4_A/viewform?usp=sf_link

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024