Salı , 16 Ağustos 2022

Kalkınma Ajansları Tek Bir Çatı Altında Birleşti

Ülkemizde yerel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilerek, bölge kaynak ve potansiyellerinin en iyi şekilde kullanılmasına, kalkınmanın daha dengeli ve topyekün bir halde tüm ülkeyi kapsamasına ve vatandaşlarımızın fırsatlara erişiminin mümkün olduğunca eşit düzeye kavuşturulmasını hedeflemeyen Kalkınma Ajansları artık tek site altında birleşti.

Kalkınma Ajanslar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ka.gov.tr bu amaç doğrultusunda, ülkemizde yerelde beşerî ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, proje hazırlama ve uygulama kültürünün yaygınlaştırılması, bölgelerimizin küresel düzeyde rekabetçiliklerinin geliştirilmesi için gerekli yatırım ortamının oluşturulması ve yatırım planlamalarına yerel ihtiyaç ve taleplerin en doğru şekilde yansıtılmasına yönelik faaliyetler yürütmekte. Bu kapsamda, merkezi ve yerel paydaşlar arasında bir arayüz fonksiyonu üstlenerek, bir yandan ulusal politika ve hedeflerin yerel düzeyde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda bulunurken, diğer yandan da yerel plan ve strateji çalışmalarıyla bölge kalkınmasının ulusal kalkınmaya katkısını en yüksek seviyeye çıkarmayı hedeflemekte.

Ülkemiz kamu yönetim sistemi açısından yeni/kendine özgü bir kurumsal yapı olarak, tüm bu çalışmalar esnasında, karar alma ve uygulama süreçlerinde yerel katılımcılığı en üst düzeyde sağlamaya çalışırken, merkezi kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun en sağlıklı biçimde sağlanmasına yönelik tedbirleri hayata geçirmekte.

Ülkemiz çapında 26 düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı, yörelerimiz arasında ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarının en aza indirilmesi ve bölgelerimizin küresel düzeyde rekabet güçlerinin artırılması yolunda tüm paydaşlarımızın çözüm ortağı olmak amacıyla daha yeni ve yenilikçi süreçler geliştirerek her geçen gün kendin yenilemekte.

Düzey II Bölgeleri

Düzey II Bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik faaliyetler yürüten, politikalar ve stratejiler geliştiren Tüm Kalkınma Ajanslarını bir arada bulabileceğiniz ka.gov.tr bu açıdan da büyük kolaylık sağlıyor.

Yatırım Destek Ofisleri

81 ildeki yatırım destek ofisleri ile illerimizin iş ve yatırım ortamını geliştiriyor ve tanıtıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım ile ilgili tüm süreçlerinde yanında bulunuyor.

Bölgesel Kalkınma

Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınmada ekonomik ve sosyal alanların hemen hemen her birinde faaliyetler yürütüyor, politika ve stratejiler geliştiriyor.

Ajansları Takip Edin!

Ajanslardan haberler, basın açıklamaları, duyurular, ihale ilanları, açık destekler ve daha birçok bilgiyi ka.gov.tr sitesinden takip edebilirsiniz.
Tüm Kalkınma ajanslarına ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …