Pazar , 26 Mayıs 2024

İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma (HAVZA) Mali Destek Programı

İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma (HAVZA) Mali Destek Programı

İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma (HAVZA) Mali Destek Programı. İZKA, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle, hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program, bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Programın temel müdahale yaklaşımı; tarımsal üretim süreçlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi üretim, katma değerin sürdürülebilir üretim önlemleri alınarak artırılması ve tarım dışı ekonomik çeşitliliğin ve istihdam edilebilirliğin artırılması aracılığı ile kırsalda yaşayanlar için olanakların iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Program Öncelikleri

 1. Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
 2. Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması amacı ile işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin, sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak geliştirilmesi,
 3. Sürdürülebilir kalkınma odağında ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir düzeyinin artırılması amacı ile, başta kadınlar, gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

Program Bütçesi

HAVZA01
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni
HAVZA02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 300.000 TL / 1.000.000 TL 300.000 TL / 1.800.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 – %90 %25 – %75
Proje Süresi 12 – 24 Ay 24 Ay

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajansımız’a 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) tanesi için mali destek alabilir. Başvuru sahibinin her iki projesinin de başarılı bulunması halinde Ajans bunlardan sadece yüksek puan alan projeye mali destek sağlayabilir.

İZKA Küçük Menderes Havzası Kimler Başvurabilir?

HAVZA01 / Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

 • Kamu Kurumları
  (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri),
 • Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri),
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  (İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan STK’lar),
 • Kooperatifler ve Bunların Birlikleri
  (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar),
 • Sulama Birlikleri
 • Tarımsal Üretici Birlikleri

İZKA Küçük Menderes Havzası HAVZA02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

 • Kamu Kurumları
  (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri),
 • Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri),
 • Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  (İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan STK’lar),
 • Kooperatifler ve Bunların Birlikleri
  (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar),
 • Sulama Birlikleri
 • Tarımsal Üretici Birlikleri

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024