Cumartesi , 13 Ağustos 2022

İsviçre Büyükelçiliği Proje Teklif Çağrısı (TR/ENG)

İsviçre Büyükelçiliği

İsviçre Büyükelçiliği Proje Teklif Çağrısı

İsviçre Büyükelçiliği bu yılın insan hakları alanındaki proje teklif çağrısını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Önümüzdeki aylarda Büyükelçilik, Türkiye’deki insan haklarını ve sivil toplumu güçlendirmeyi amaçlayan 3-4 küçük projeye destek verecektir. Büyükelçilik kendi ilkeleri doğrultusunda özellikle Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Hakları ve Refahı, İfade Özgürlüğü ve Demokrasi, Dinler Arası veya Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi gibi konularla ilgilenmektedir. Projeler uzun vadeli dönüşümü hedeflemelidir.  Bu bağlamda, Türk toplumu hakkında derinlemesine bilgi sahibi yerel derneklere ve yerel STK’lara öncelik verilecektir. Büyük şehir merkezlerinden uzak veya kırsal alanlardaki projelere öncelik verilecektir.

Göçmenlik ile ilgili tüm projeler (göçmenler ve mülteci hakları da dahil olmak üzere) bu çağrının kapsamı dışındadır.

Projelerin İsviçre tarafından finansmanı, ilkesel olarak, 30.000.- TL’yi geçmemelidir. Bu finansal destek ile hali hazırda devam eden bir etkinlik veya yeni bir proje finanse edilebilir; ancak tüm projenin en geç Kasım 2021’de bitmiş olması gerekmektedir.

Başvurular 19 Mart Cuma günü saat 23:59’a (Türkiye saati) kadar ank.projectsankara@eda.admin.ch adresine 1 sayfa proje özeti ve ayrıca 1 sayfa bütçe teklifi şeklinde sunulmalıdır. Elçilik herhangi özel bir proje başvuru formu sunmayacaktır, başvuru sahipleri diledikleri şekilde 1 sayfalık proje özeti sunmakta özgürdürler. Ancak 1 sayfalık proje özeti aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

  • Ne? (projenin teması, hangi faaliyetlerin yapılacak? ‘beklenen sonuçlar’)
  • Neden? (hangi özel ihtiyaç ele alındı, ihtiyacın önemi, öngörülen sonuç)
  • Kim? (projeyi uygulayan kurum, ortaklar ve yaralanıcı gruplar hakkında bilgi)
  • Nerede ve ne zaman? (konum ve zaman çerçevesi)
  • Ne kadar? (ihtiyaç duyulan miktar; projenin detaylı bütçesini belirten ek bir belge zorunludur)

Başvuru sahipleri ilave olarak gerekli gördükleri ek bilgileri sunabilirler. Ancak, bir sayfalık proje özeti ve bütçe teklifi başvurunun olmazsa olmaz parçalarıdır. Bir sayfalık proje özeti ve bütçe teklifinin sunulmaması, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Proje konusu ve bütçe teklifi İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca veya Almanca dillerden birinde sunulabilir.

Lütfen dikkat: Tekliflerin alınması üzerine Büyükelçilik proje hakkında daha fazla bilgi almak için sizinle iletişime geçebilir. Bu, projenizin seçileceği anlamına gelmemektedir.

Büyükelçilik ayrıca Covid-19 salgını gelişmelerine göre projeyi askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

İsviçre Büyükelçiliği teklifinizi almayı dört gözle beklemektedir.


 

PROJECT PROPOSAL CALL

The Embassy of Switzerland is pleased to announce this year’s call for project proposals in the field of human rights.

In the coming months, the Embassy will support 3-4 small projects with the aim to strengthen human rights and civil society in Turkey. In accordance with the priorities of its engagement, the Embassy is particularly interested in projects in the field of Women’s Rights and Gender Equality, Children’s Rights and Wellbeing, Freedom of Expression and Democracy as well as Promotion of Inter-Religious or Inter-Cultural Dialogue. The projects should aim for a long-term transformative impact. Furthermore, priority will be given to local associations and local NGOs that possess in-depth knowledge of Turkish society. Implementation in remote or rural areas will be an asset.

All projects on Migration (incl. migrant and refugee rights) are excluded from this call

The Swiss funding for each project should, in principle, not surpass 30.000.- TL. This financial support can fund an ongoing activity or a new one; however, the project as a whole needs to be finished no later than November 2021.

All applicants shall submit their proposals to the address ank.projectsankara@eda.admin.ch until Friday, 19 March 2021 at 23:59 (Turkey time), in the form of a one-pager description and a separated budget proposal. The Embassy will not provide a specific form to fill out, applicants are free to formulate their one-pager as they wish. However, the one-pager must answer to the following five questions:

  • What? (theme of the project, what action to be implemented? “output”)
  • Why? (specific need tackled, relevance, outcome expected)
  • Who? (background on implementing organization, partners and recipient group)
  • Where and when? (location, timeframe)
  • How much? (amount needed; an additional document with a detailed budget of the project is mandatory)

Applicants may provide additional material as deemed necessary by them. However, the one-pager and the budget proposal are mandatory parts of the application. Failure to provide them may result in immediate exclusion from the call. The one-pager and the budget proposal may be submitted in one of the following-languages: English, Turkish, French, Italian or German.

Please note: Upon reception of the proposals the Embassy may contact you to ask for further details on the project. This does not imply that your project will be chosen.

The Embassy reserves the right to suspend or cancel the project depending on the Covid-19 pandemic situation.

The Embassy of Switzerland is looking forward to receiving your proposal.

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Açık Teklif Çağrısı

2022 YILI KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLAN EDİLDİ Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) …