Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Hızlı Destek Programı Başvuruları 03 Eylül’e Kadar Sürecek

Hızlı Destek

Pandeminin imalat ve tamamlayıcısı olan sektörlerdeki etkisini azaltmak amacıyla başlatılan Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı’nda başvurular 03 Eylül’e kadar alınmaya devam edilecek.

Hızlı Destek

KOSGEB, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak hızlı destek programı başlattı.

03 Mayıs’ta Başlamıştı

03 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki ilk başvuru döneminin ardından kapsam genişletilerek 21 Haziran-9 Temmuz arasında ikinci başvuru dönemi açıldı. Programın ikinci fazında 09 Temmuz’da sona erecek başvuru dönemi, 06 Ağustos’a uzatıldı.

Son Başvuru 03 Eylül

Programdan daha fazla işletmenin yararlanabilmesi amacıyla son başvuru tarihinde değişikliğe gidildi. Şartları sağlayan işletmelerin 03 Eylül’e kadar destek programına başvurması kararlaştırıldı.

Programın Özellikleri

İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, 2 bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek.

Faal Olma Şartı

Programdan yararlanmak için işletmelerin Covid-19’dan önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak.

Bir Kuruş dahi Gelir Kaybı Şartı

2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında bir kuruş dahi gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak.

75 Bin TL’ye Kadar

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

İşe Devam Kredisi ve/veya Girişimcilik Kredisi’nden yararlanalar da başvurabilecek.

Kamu banları tarafından başlatılan İşe Devam Kredisi’ni 250 bin TL’ye kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanlar da program kapsamında olacak.

Faaliyet Kodları

Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.

Birinci Bileşene, aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler başvurabilecektir:

  • İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C)

İkinci Bileşene, 2017 ve sonrasında kurulan ve aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilecektir:

  • İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C)
  • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 62)
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 72)

Beyana Bakılacak

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.

İlk Fazda Başvurusu Reddedilenler de Başvurabilecek. 

03 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki ilk başvuru döneminde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek.

Destek Geri Ödemeleri 2024’te Başlayacak

Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

Online Başvuru

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.

Koşulları sağlayıp, sağlamadığınızın kontrolünü aşağıdaki testimizi çözerek kolayca öğrenebilirsiniz.

Destek Programının Detayları İçin tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın 1 Temmuz 2022’de ilan edilen dördüncü başvuru döneminde; …