Salı , 16 Nisan 2024

Hayata Destek Derneği Fotoğrafçı İhale Duyurusu

Hayata Destek Derneği Fotoğrafçı İhale Duyurusu

Hayata Destek Derneği Fotoğrafçı İhale Duyurusu. Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek Derneği Fotoğrafçı İhale Duyurusu hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Hayata Destek Çocuk Koruma çalışmaları kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin ikamet ettiği çadır alanlarında çocuklara yönelik yaz dönemi boyunca psiko-sosyal destek faaliyetleri yürütmektedir. Çadır alanındaki gündelik koşullar ve Hayata Destek ekibinin faaliyetlerine dair görsel malzeme toplayabilmek için geçici süreli çalışacak profesyonel fotoğrafçı aranmaktadır.

Pozisyon: Fotoğrafçı
Program: Çocuk Koruma Programı
Yönetici: İletişim ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi
Sözleşme Süresi: 30 Mayıs – 2 Haziran 2017 haftanın 4 günü, saat 09:00-18:00 arası
Çalışma Yeri: Adana Çaputçu Mevsimlik Tarım Çadır Alanı
Genel Sorumluluklar: Kamp alanında gündelik yaşamın ve dernek faaliyetlerinin fotoğraflanması

 

Temel Sorumluluklar
 • Fotoğraf çekimi için gerekli malzemelerin temini,
 • Fotoğraf çekimi planlamasının yapılması,
 • Çadır alanında dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin düzenli takibi ve gerekli görsel malzemenin toplanması,
 • Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına dair çadır alanı ve tarlada görsel malzemenin toplanması,
 • Proje Yöneticisi gözetiminde sorumlu proje personeli ile ortak çalışmaların yapılması,
 • Yapılan çekimlerde toplanan görsel malzemenin editlenmesi
 • Çekimleri takip eden hafta içinde görsel malzemenin editlenmiş halde derneğe ulaştırılması
Nitelikler
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 5 senelik çalışma tecrübesi
 • Saha fotoğrafçılığı konusunda deneyimli
 • Güçlü iletişim becerisi olan
 • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Çocuklarla iletişim kurmada başarılı
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Öğrenmeye açık ve insiyatif alabilecek
 • Mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili bilgisi olması tercih nedenidir.
Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net  olarak TL. bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

CV ile birlikte tekliflerin 29/05/2017 tarihine kadar ihale@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?