Pazar , 26 Mayıs 2024

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı İlgili Kurum: KOSGEB

Girişimcilik Destek Programı Kimler Yararlanabilir:

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

Gereklilikler:

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz.

Destekler:

  • İşletme Kuruluş Desteği: 2.000.- TL.
  • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği: 18.000.- TL.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000.- (yirmiyedibin) TL., İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000.- (kırkbeş bin) TL. ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000.- (kırksekiz bin) TL.’yi geçemez.

  • İşletme Giderleri Desteği: 30.000.- TL.

İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000.- (beş bin) TL. ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

  • Sabit Yatırım Desteği: 100.000.- TL.

Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000.- (yüz bin) TL. destek sağlanır.

Teminat Giderleri KOSGEB Teminat Giderleri Desteği kapsamında %100 desteklenir.

 

*Yeni Girişimcilik Desteğine son başvuru tarihi 31/12/2018 saat 23:59’dur.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024