Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Genel Destek Programı

 

Genel Destek Programı

Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)
1. Bölge 2., 3., 4. Bölgeler

5. ve 6. Bölgeler

1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000.- TL. % 50 % 60 % 70
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000.-TL.*
3 Tanıtım Desteği 25.000- TL.
4 Eşleştirme Desteği 30.000.- TL.
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000.- TL.
6 Danışmanlık Desteği 22.500.- TL.
7 Eğitim Desteği 20.000.- TL.
8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000.- TL.
9 Tasarım Desteği 22.500.- TL.
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000.- TL.**
11 Belgelendirme Desteği 30.000.- TL.**
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000.- TL.
13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000.- TL.
14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000.- TL.
15 Lojistik Desteği 40.000.- TL.

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

*Genel Destek Programı’na son başvuru tarihi 24/09/2018 saat 23:59’dur.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Solucan Gübresi Üretimi Hibe Desteği

KOSGEB Solucan Gübresi Üretimi Hibe Desteği; özellikle ziraat ve çiftçilikle uğraşan genç girişimciler solucan gübresi …