Çarşamba , 29 Haziran 2022

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ

Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok taraflı ortaklıklara dayalı uluslararası işbirliği projelerini desteklemektedir. COVID-19 salgını yüzünden artan sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizlikler, insani gelişmedeki düşüş, kırılganlık gibi sorunlarda sosyo-ekonomik iyileşme, büyüme için Erasmus + programıyla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yükseköğretimin uygunluğunu, kalitesini, modernizasyonunu ve yanıt vermesini özellikle de ekonomik küreselleşmeyi desteklemektedir.

Lot 1: Yükseköğretim işbirliğine erişiminin teşvik edilmesi,

Lot 2: Yükseköğretimde dönüşüm için ortaklıklar,

Lot 3: Yapısal reform projeleri.

Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir; 

 • Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki yükseköğretimin kalitesinin iyileştirilmesi ve programın işgücü piyasası ve toplumla olan ilgisinin artırılması,
 • Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki eğitim sisteminin daha uzun vadeli kalitesini etkilemek için öğretmenlerin eğitiminin ve sürekli mesleki gelişiminin iyileştirilmesi,
 • Kurumların işbirliği, kapasite geliştirme ve iyi uygulamalarının teşvik edilmesi,
 • Ortak girişimler yoluyla dünyanın farklı bölgelerinde işbirliğinin teşvik edilmesi.

Beklenen sonuçlar 

 • Uzak bölgelerde bulunan yükseköğretim kurumlarının katılımının artırılması,
 • Yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik eden özel sektör ile daha güçlü bir bağ ve işbirliğinin sağlanması,
 • Akademik dünyanın işgücü piyasasıyla uyumlu hale getirilmesi ve öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması,
 • Öğrencilerin inisiyatif ve girişimcilik duygularının artırılması,
 • Öğrenciler ve personel için dijital yeterlilik seviyesinin artırılması,
 • Uluslararası projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve takibinde kalitenin artırılması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile bir gençlik organizasyonu kapsamında olmasa dahi gençlik grupları Erasmus+ Programı’na için başvurabilir.

Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir;

 • Avrupa Birliği’nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB’ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.

Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır.

BÜTÇE

Bu çağrı için toplam bütçe 103.108.194 avro’dur.

Proje başına maksimum bütçe aşağıdaki gibidir:

Lot 1 için: Yükseköğretim işbirliğine erişiminin teşvik edilmesi 200.000 – 400.000 avro’dur.

Lot 2 için: Yükseköğretimde dönüşüm için ortaklıklar 400.000 – 800.000 avro’dur.

Lot 3 için: Yapısal reform projeleri 800.000 – 1.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Son başvuru tarihi 17 Şubat 2022’dir.

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Teklif Çağrısı Dokümanı

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

https://www.ua.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Jean Monnet Eylemleri AB Öğrenim Faaliyetleri Teklif Çağrısı

Erasmus+ Jean Monnet Actions Learning EU Initiatives HİBE PROGRAMI KAPSAM ve AMAÇ AB Öğrenim faaliyetleri, …