Salı , 16 Ağustos 2022

Erasmus+ Jean Monnet Eylemleri Öğretmen Eğitimleri Açık Teklif Çağrısı

Erasmus+ Jean Monnet

Erasmus + Jean Monnet Actions Teacher Training

HİBE PROGRAMININ KAPSAM ve AMACI

Yüksek Öğrenim Kurumları veya Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri/Kurumları, bu eylem kapsamında okullardaki öğretmenlerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının yeni beceriler geliştirmelerini, AB’ye yönelik hususları öğretmelerini ve bu hususlarla ilgilenmelerini sağlayacak faaliyetler düzenleyecek ve böylelikle öğretmenleri güçlendirmeyi amaçlayacaktır.

Jean Monnet Öğretmen Eğitimleri, müfredat ve müfredat dışı faaliyetlerinde AB içeriğini planlama, organize etme ve sunma konusunda okulları ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarını desteklemeyi hedeflemektedir.

Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir; 

 • Okulların ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının AB hakkında bilgilendirilmesi,
 • Okullar ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcıları için yapılandırılmış eğitim önerilerinin sunulması, farklı altyapı ve deneyimlere sahip öğretmenler için içerik ve metodolojilerin oluşturulması,
 • AB’ye yönelik hususlarla ilgilenen ve bu konuları günlük işleyişleriyle bütünleştirmekte istekli öğretmenler için bireysel veya grup eğitim kurslarının (modüler, konut, karma veya çevrimiçi) oluşturulması,

Beklenen Sonuçlar

 • AB’ye ilişkin konuların kavranması yoluyla daha donanımlı öğretmenler yetiştirilmesi,
 • AB’ye ilişkili konuların öğretilmesi için kapasitenin artırılması,
 • AB’ye ilişkin konularda bilginin artırılması,
 • Öğretmenlere başlangıç düzeyinde ve/veya hizmet içi eğitim veren kurumların özelleştirilmiş eğitimlerini arttırmaları.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluşu ve bir gençlik organizasyonu kapsamında olmasa dahi gençlik grupları Erasmus+ Programı’na finansman sağlanması için başvurabilir.

Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir;

 • Avrupa Birliği’nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB’ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.

Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır.

BÜTÇE

Bu çağrı için toplam bütçe 3.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Çağrının son başvuru tarihi 1 Mart 2022’dir.

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER

Daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Teklif Çağrısı Dokümanı

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

https://www.ua.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

Detaylı bilgi ve güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın 1 Temmuz 2022’de ilan edilen dördüncü başvuru döneminde; …