Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Erasmus Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği Çağrısı Yayınlandı

Erasmus Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği Çağrısı Yayınlandı

Erasmus Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği Çağrısı Yayınlandı. Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı.

Bu Çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır.

Bu Çağrı kapsamında desteklenecek kurumlardan şu etkinlikleri yürütmeleri beklenmektedir.

Çağrı kapsamında kurumlardan beklenen koşulların tam listesi şu şekildedir :

  • Gençlerin istihdamını teşvik etmek,
  • Toplumda gençlerin yetkilendirilmesini ve karar verme süreçlerine katılmalarını teşvik etmek,
  • Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo eğitimsel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençlik çalışanlarına, çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen politika konularının geliştirilmesine ve/veya görüşülmesine gençlerin katılımını sağlamak,
  • Avrupa’da gençler arasında fırsat eşitliği ve insan haklarını, dayanışma değerlerini, farklılığa saygı duyulmasını ve kültürler arası öğrenmeyi teşvik etmek,
  • Toplumda fırsat eşitsizliği yaşayan, dezavantajlı durumdaki gençlerin topluma kaynaştırılmasını sağlamak,
  • 17 Mart 2015 te Paris’te kabul edilen vatandaşlık ve ortak hürriyet değerleri ile tolerans ve ayırım yapmamanın teşvik edilmesini öngören Deklarasyonun uygulanmasına katkı sunmak,
  • 7 Haziran 2016’da Kabul edilen Üçüncü Ülke Vatandaşlarının entegrasyonuyla ilgili Eylem Planının uygulanmasına katkı sağlamak (göçmen ve mültecilere ilişkin).

Çağrının tam metni ve başvuru belgeleri için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok …