Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Açıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Açıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programın amacı, TR63 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Teknik Destek programı uygun başvuru sahipleri;

 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare birlikleri,
 • Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri,
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri,
 • Birlikler ve Kooperatifler (Kâr Amacı Gütmeyen)
 • Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerdir.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

Teknik Destek türü Toplam Azami Maliyet
Eğitim Verme 20.000 TL
Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama 30.000 TL
Geçici uzman personel görevlendirme 30.000 TL
Danışmanlık Sağlama 30.000 TL
Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma 50.000 TL

Bununla birlikte, 2020 Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti 90.000 TL‘yi geçemez.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …