Çarşamba , 17 Ağustos 2022

DİHAA-EIDHR Türkiye Programı için Teklif Çağrısı

DİHAA

DİHAA – EIDHR Türkiye Programı

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir. DİHAA-EIDHR Türkiye Programı için teklif çağrısı yayınlanmış olup program için ön başvurular 16 Mart 2021, Brüksel saatiyle 16:00 (CET)’a kadar kadar kabul edilecektir.

Teklif çağrısı öncelikli konuları:

  • Çocuk ve kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele, LGBTİ bireylerin hakları,
  • Ayrımcılık ile mücadele, azınlıklara mensup kişilerin hakları, din veya inanç özgürlüğü,
  • Adil yargılanma hakkı, cezasızlıkla mücadele, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi cezaevinde insan hakları,
  • İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğüdür.

Bütçe:

Teklif çağrısı kapsamında program öncelikli konuları kapsamında sunulacak projelere asgari € 300,000.-, azami € 600,000.- destek sağlanabilecektir. Sağlanan destek toplam uygun maliyetlerin en az %80’i en fazla %95’i olacaktır.

Program dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok …