Pazar , 29 Mart 2020

Dicle Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği İlanı

Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

 • Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesine katkı sağlanması,
 • İstihdam yoğun yatırımların artırılması,

amacıyla yapılacak yatırımlar ait fizibilite çalışmalarına destek sağlayacaktır. Bu konularda, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 800.000.- TL. kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı2019 Yılı Fizibilite Desteği
Program Referans NoTRC3/19/FD
Programın Genel Amacı2014-2023 TRC3 Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
 • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.
Programın Özel AmaçlarıÖzel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesine katkı sağlayan projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması
Öncelik 1.            Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması
Öncelik 2.            Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 3.            Derik zeytini üretiminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 4.            Mardin bulgurunun markalaştırılması
Öncelik 5.            Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması
Özel Amaç 2. İstihdam yoğun yatırımlara yönelik projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması
Öncelik 6.            Bölgede hazır giyim yatırımlarının artırılması
Öncelik 7.            Büyük ölçekli istihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesiUYARI: Özel amaç ve öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından iki özel amaç ve bunlara bağlı öncelikler eşit öneme sahiptir.
Toplam Bütçe800.000 TL
Destek Miktarı Ve OranıDestek Limitleri                                              Destek Oranları
Asgari: 30.000 TL                                           Asgari: %50
Azami: 150.000 TL                                         Azami: %90
Proje SüresiAsgari 3 Ay – Azami 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri ile kâr amacı gütmeyen diğer kooperatifler ve birlikler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri Gibi Kurum ve Kuruluşlar

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

Son Başvuru Tarihi
 • KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

24.12.2019 Saat 17:00 

 • Taahhütname Son Teslim Tarihi:

31.12.2019 Saat 17:00

Başvurular için KAYS internet adresi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr

Program Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği 4 ayrı fizibilite destek programı …

%d blogcu bunu beğendi: