Pazar , 16 Ocak 2022

Çukurova Kalkınma Ajansı Destek Programı 2020 Yılı

Çukurova Kalkınma Ajansı Destek Programı

Çukurova kalkınma ajansı destek programı’nın 2020 yılı  genel amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına aşağıdaki konularda destek sağlamaktır.

Çukurova Kalkınma Ajansı Destek Programının Öncelikleri

Ajans sadece aşağıda belirtilen alanlarda yer alan kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.

Çukurova Kalkınma Ajansı Destek Programı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek teknik destek talepleri için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 250,000.- TL’dir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Çukurova kalkınma ajansı destek programı ndan yararlanabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezi,
 • Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı Açık Katılımcı Çağrısı

TechAnkara Proje Pazarı pandemi şartları nedeniyle yeniden tasarlanarak dijital hale getirilmiş ve yenilikçi bir yaklaşımla paya …