Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı 2020 Yılı

Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı 2020 Yılı

Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı 2020 Yılı, TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği 4 ayrı fizibilite destek programı kapsamında, uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuru rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru 20 Aralık 2020 17:00

Program Bütçesi 500.000 TL
Proje Başına Destek Miktarı 25.000 TL – 200.000 TL
Proje Başına Azami Destek Yüzdesi %100
Proje Uygulama Süresi 12 Ay

Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı 2020 Yılı Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortaklar

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Üniversiteler,
 • Mahalli idareler,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler, kooperatifler,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Sanayi siteleri,
 • Serbest bölge işleticileri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi,
 • Endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezlerinin yönetici şirketleri

2020 YILI İMALAT SANAYİNDE KURUMSALLAŞMA, YENİLİK VE VERİMLİLİK FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

2020 YILI TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

2020 YILI YEREL KALKINMA FIRSATLARI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

2020 YILI GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …