Pazartesi , 4 Temmuz 2022

COSME Tek Pazar Programı – Avrupa Kümeleri Çağrısı

SME

COSME Tek Pazar Programı – Avrupa’nın Toparlanması İçin Avrupa Kümeleri Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ

Avrupa Komisyonu, güncellenmiş endüstriyel stratejinin uygulanmasına yardımcı olabilmek için, “Avrupa Kümeleri” olarak adlandırılacak olan yaklaşık 30 sektörler ve disiplinler arası, trans-Avrupa stratejik Ortak Küme Girişimini başlatacaktır.

Avrupa Kümeleri, dayanıklılık ile yeşil ve dijital ekonomiye geçişi hızlandırarak; Avrupa Komisyonu’nun Avrupa için Yeni Sanayi Strateji’sini, Mayıs 2021’de yayımlanan güncellenmiş Strateji’yi ve Mart 2020’de kabul edilen sürdürebilir ve dijital bir Avrupa için KOBİ Stratejisini destekleyecektir.

Beklenen sonuçlar

 • AB’nin kritik değer zincirlerinde yaşanan aksaklıklar için çözüm geliştirilmesi ve muhtemel sorunların tahmin edilmesi,
 • Daha yeşil ve dijital KOBİ’lere geçişin hızlandırılması,
 • AB tek pazarındaki farklı endüstriyel ekosistemler arasında AB kümelerinin yönetimi, koordinasyonu ve işbirlikleri kapasitesinin geliştirilmesi,
 • AB KOBİ’lerinin üçüncü pazarlara erişimi ve uluslararası faaliyetlerden faydalanmasının desteklenmesi,
 • AB genelindeki insan sermayesinin becerilerinin geliştirilmesi ve yeni becerilerin kazandırılması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar):

 • Tüzel kişilik olması (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması;
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dâhil)
  • AB Üyesi olmayan ülkeler:
   • Listelenen AEA ülkeleri ve Tek Pazar Programına katılan ülkeler (katılımcı ülkelerin listesi) veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.
 • bir küme kuruluşu, Tek Pazar Programı küme ağı veya yeşil ve dijital geçişlerini destekleyen ve AB dayanıklılığını oluşturan diğer türdeki kuruluşlar olmak veya bunları temsil etmek.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrının toplam bütçesi € 42.000.000 Avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Zaman çizelgesi
Çağrının açılışı 29 Eylül 2021
Son başvuru tarihi 30 Kasım 2021 – 17.00 Brüksel saati
Değerlendirilmesi Aralık 2021 – Mart 2022
Değerlendirme sonuçlarının bilgilendirilmesi Nisan 2022
Kontratların imzalanması Temmuz  2022

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’tir.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Detaylı bilgi için tıklayın.


Single Market Programme Euroclusters for Europe’s recovery

SCOPE AND OBJECTIVES

To help in the implementation of the updated industrial strategy, the European Commission will launch around 30 cross-sectoral, interdisciplinary and trans-European strategic Joint Cluster Initiatives to be called ‘Euroclusters’.

The Euroclusters will contribute to the implementation of the European Commission’s New Industrial Strategy for Europe as well as its updated Strategy that was published in May 2021 and the SME Strategy for a sustainable and digital Europe adopted in March 2020 by building resilience and accelerating transition to green and digital economy.

Expected Results

 • Develop solutions and anticipate challenges for disruption in critical EU value chains,
 • Accelerate transition towards greener and more digital SMEs,
 • Improve management, coordination and collaboration capacity of EU clusters among different industrial ecosystems in the EU single market,
 • Help EU SMEs access third markets and generate growth from international activities,
 • Contribute to the reskilling and upskilling of the cluster human capital across the EU.

ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

 • be legal entities (public or private bodies).
 • be established in one of the eligible countries, i.e.:
  • EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs))
  • non-EU countries:
   • listed EEA countries and countries associated to the COSME pillar of the Single Market Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries)
 • be or represent a cluster organisation, a Single Market Programme (SMP) cluster network, or other types of organisations supporting green and digital transitions and build EU resilience.

FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Civil Security for Society is EUR 42.000.000

TIMETABLE

Timetable and deadlines
Call opening 29 September 2021
Deadline for submission 30 November 2021 – 17.00 Brussels
Evaluation December 2021 – March 2022
Information on evaluation results April 2022
GA signature July 2022

PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document

COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: KOSGEB

For your questions and inquiries please contact:  kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Ayrıca Kontrol Edin

Sürdürülebilir Turizm ile Büyüme ve KOBİ Desteği Çağrısı Açıldı

Turizmde büyüme ve KOBİ’lere destek !! SingleMarket Tek Pazar Programı CoSME bileşeni “Sürdürülebilir Turizm ile Büyüme ve KOBİ Desteği Çağrısı” açıldı. Proje …