Çarşamba , 29 Haziran 2022

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

 

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

  • Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
  • Yararlananlar    : Türkiye’de ticari ve sınaî faaliyette bulunan

veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

  • Destek Oranı     : % 50

 

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Desteğin Kapsamı:

  • ISO 9000 Serisi
  • ISO 14000
  • CE İşareti
  • Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
  • Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuvar Analiz Raporların

alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır.

 

*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

Hangi İhracatçılar Birliğine üye olmalıyım?

Hangi İhracatçılar Birliği yazımıza başlarken öncelikle her işletmenin bilmesi gereken ihracatçı kavramı üzerinde duralım istedik. …