Perşembe , 7 Aralık 2023

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

 

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

  • Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
  • Yararlananlar    : Türkiye’de ticari ve sınaî faaliyette bulunan

veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

  • Destek Oranı     : % 50

 

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Desteğin Kapsamı:

  • ISO 9000 Serisi
  • ISO 14000
  • CE İşareti
  • Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
  • Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuvar Analiz Raporların

alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır.

 

*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2023/02 Çağrısı Proje Başvuruları

Arttırılan Bütçesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?