Pazar , 23 Haziran 2024

Birlikte Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısı

Birlikte Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısı

Birlikte Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanarak tasarlanan Program, kurumsal hibeler ve rehberlik programı olmak üzere iki destek aracı içeriyor.

Sivil toplumda giderek artan bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediğimiz kurumsal hibeler belirli bir “proje” geliştirme ön koşulu aranmaksızın sağlanan finansal destekleri ifade ediyor. Bu hibelere eşlik edecek olan rehberlik programı ise her STÖ ile birebir çalışma yöntemine dayanıyor ve kurumsal desteklerin verimliliğini yükseltme amacını taşıyor.

BİRLİKTE Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından uygulanan “Yerel Sivil Toplum Örgütleri için Stratejik Kapasite Geliştirme” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak yürütülecek. STGM, Birlikte Destek Programı’nın Sözleşme Makamıdır ve Programının idari ve mali uygulamalarından sorumludur.

Programın Hedef Grupları ve Hedefleri

BİRLİKTE Destek Programının iki hedefi bulunmaktadır:
• Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri, temel amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve gelişip güçlenebilmeleri için katkı sağlamak,
• Yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’lere bu yönde destek sağlanmak.

Programın Kapsamı ve Uygulama

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında, iki destek mekanizmasının eş zamanlı olarak yürütülmesi öngörülmektedir:

  • STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği,
  • STÖ’lerin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak rehberlik programı.

Kurumsal hibe desteği, başvuru sahibi STÖ’nün genel sabit giderlerini ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerinin giderlerini karşılamaya yönelik bir finansal yardımdır. Rehberlik ise her yararlanıcı örgüt için belirlenmiş olan mentorlar tarafından uygulanacak bir kapasite geliştirme programıdır.

Rehberlik programı için ayrıca bir başvuru iletilmeyecek, hibe programından faydalanacak tüm STÖ’ler aynı zamanda bu rehberlik programının bir parçası olacaklardır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Programın Bütçesi

BİRLİKTE Destek Programı hedef gruplarına göre farklılaşan iki ayrı bileşenden oluşmaktadır:

  • Yerel STÖ destekleri
  • Ulusal STÖ destekleri

Toplam hibe bütçesi 1.269.000 Euro olan Programın destek süresi iki yıldır. Başvurusu kabul edilen Yerel STÖ’ler BİRLİKTE programı hibe desteğinden iki yıl için en fazla toplam 30.000 Euro mali yardım alacaklardır. Ulusal STÖ’lere sağlanacak kurumsal hibe desteği ise bir yıl boyunca STÖ başına en fazla 36.500 Euro’dur.

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Başvuru Kriterleri, Tematik Alanlar, Uygun Maliyetler, Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru sahipleri için uygunluk kriterleri, belirlenen tematik alanlar ve alt başlıkları, program kapsamında hangi maliyetlerin karşılanacağı ve başvuruların ne şekilde değerlendirileceği konularında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Başvuru Şekli ve Başvurular için Son Tarih:

Başvuru Formu, Bütçe ve başvuru sırasında iletilmesi gereken diğer belgeleri içeren başvuru dosyası tam ve eksiksiz olarak STGM’ye posta/kargo yoluyla gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir.

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 8 Ocak 2018, saat 17:00

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Başvuru Aşamasına İlişkin Ek Sorular

Programa başvurmak isteyen Birlikte Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek  STÖ’ler yazılı sorularını 22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar birlikte@stgm.org.tr adresine gönderebilirler. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden (www.stgm.org.tr) yayımlanacaktır. Başvuru aşamasında sunulacak destek, başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Olası çıkar çatışmalarının önüne geçmek için hiçbir şekilde başvuruların içeriğine ilişkin görüş bildirmeyecektir.

Kaynak

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024