Salı , 16 Nisan 2024

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Hibe Programları

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Hibe Programları

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Hibe Programları. 5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları(1) ve kâr amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri(2) aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir.

Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele: (ör: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet (Aile içi şiddet ve İşyerinde şiddet dahil), Namus Cinayetleri, Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve uluslar arası mevzuat, Toplumsal cinsiyet izleme mekanizmaları, Toplumsal cinsiyet anaakımlaştırma, Cinsiyete duyarlı bütçleme, Erkek katılımı, Kadınların güçlenmesi, Kadın Dostu Kentler/Hizmetler, Çocuk gelinler, savunmasız gruplar, kırsalda kadın, LGBT grupları)

Alan 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Geliştirilmesi (ör: Cinsel Sağlık ve Üreme sağlığı hizmetleri ve hakları, Anne sağlığı & Güvenli annelik, Aile planlaması, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS, Savunmasız gruplar, mevsimlik tarım işçileri, Roman nüfusu, HIV riski altındaki bireyler, seks işçileri, LGBT grupları)

Alan 3: Gençlerin Güçlenmesi (ör: Gençlere yönelik cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri, Genç dostu hizmetler, HIV ve gençler, Gençlerin güçlendirilmesi ve akran eğitimi, gençlik anaakımlaştırması, Genç-yetişkin işbirliği, Savunmasız gruplar, ne okulda ne işte gençlik)

Alan 4: Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi (ör: Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Demografi, Araştırma metodolojisi ve tasarımı, Yaşlılık, Göç, Nüfus ve İklim değişikliği, Veri toplama ve analizi, Kadın, Gençler ve Savunmasız gruplar ile ilgili araştırmalar)

Alan 5: Türkiye’de İnsani yardım ve Acil Durum Müdahalelerinin İyileştirilmesi (ör: İnsani yardım programlarında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri, İnsani yardım programlarında Cinsel Şiddet ve Kadına yönelik Şiddet Hizmetleri,Asgari Başlangıç Hizmet Paketi (MISP), Tematik Egitimler (Acil Obstetrik Bakım, Aile Planlaması vb), Tecavüz mağdurlarına klinik yaklaşım Cinsel Şiddet ve Kadına yönelik şiddet mağdurlarına yönelik psikososyal hizmetler, Acil durum Üreme Sağlığı malzemeleri,İnsani yardım programlarında Genç ve Ergen programları)

Lütfen Başvuru Formu (yukarıda ekli olan) ve Bütçe (yukarıda ekli olan) dökümanlarını doldurup (ilgilenilen alanı e-posta Konu bölümünde belirterek) bu adrese yollayınız: unfpa.turkey.grant@unfpa.org

Son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Başvurular sene içerisinde düzenli olarak UNFPA tarafından incelenecek, fon akışına ve başvurunun uygunluğuna göre kurum ve kuruluşlara geri dönülecektir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Hibe Programları Uygunluk kriterleri

Başvuran Kuruluşlar:

  • Türkiye’de kayıtlı olmalı
  • Teklif edilen proje alanı ve/veya konusu ile ilgili doğrudan çalışıyor olmalı3
  • Projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı, aracı olarak faaliyet göstermemeli
  • Bu hibe programının başvuru tarihinden en az 6 ay öncesinde kurulmuş olmak

Başvuran kuruluşların üyeleri veya yönetiminde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışanları yerel almamalı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Hibe Programları Hibeler aşağıdaki maliyetleri kapsamamalıdır:

  • Bina/inşaat yapımı veya satın alımını içeren faaliyetler
  • Arsa satın alımını içeren faaliyetler
  • Araç satın alımını içeren faaliyetler
  • Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme masrafları
  • İkinci el ekipman satın alınması

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) kâr veya yönetim gücü amacı gütmeyen devlet dışı aktörlerdir. STK’lar, sivil toplum örgütlerini, işçi sendikalarını, yardım örgütlerini, inanç temelli kuruluşları, mesleki dernekleri ve vakıfları içerebilir.

Kâr amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri, toplumu ya da toplum bir kesimini temsil eden ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Başvuru sahibinin proje konusu alanda doğrudan çalıştığını tüzüğü ve faaliyet raporları yoluyla kanıtlaması istenebilecektir.

File Hibe_Butce.docxFile Basvuru_Formu_Hibeler.docx

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB 2024-2028 yılı Stratejik Planı ile destekleri açıklandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işletmelere yönelik çeşitli destekler …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?